Spalio 5–7 dienomis Retimno mieste, studentų kultūros centre „Xenia“ vyko trijų dienų mokytojų mokymai, kurie buvo skirti 69-ojo ir 19-ojo Retimno ir Herakliono regionų ikimokyklinio ugdymo patarėjams.

Mokymus pradėjo Maria Ampartzaki (Kretos universitetas), ji papasakojo apie projektą, jo tikslus bei programos dalyvius. Iglika Angelova (Tarpkultūrinio bendradarbiavimo fondas) skaitė pranešimą „Vaikų vertybių formavimosi mokymosi aplinkoje spartinimas“.

Mehmet Arda, (Doga mokyklų tinklas, Turkija) pristatė praktinius emocinio ugdymo pavyzdžius STEAM pamokose, jam asistavo Michail Kalogiannakis (Kretos universitetas).

Carmel Cefai (Maltos universitetas) pristatė temą „Atsparumo gyvenimo sunkumams programa“.

Renata Jankevičienė ir Jurgita Vaitiekūnienė (Panevėžio rajono švietimo centras) pristatė temą „Žaidimų gamtoje ir eksperimentų svarba emocinio intelekto ugdymui“.

Paula de Waal (Karlo Kolodžio nacionalinis fondas) skaitė pranešimą „Pasakojimai apie skirtumus“.

Maria Ampartzaki, Vaso Giannakou, Kostas Christidis ir Michail Kalogiannakis organizavo dirbtuves „Tyrimais grįstas mokymasis ir istorinis menas, pritaikytas ankstyvosios vaikystės švietimo kontekstui“.