Apie MOV-UP projektą

Projekto MOV-UP tikslas – parengti mokytojų rengimo kursą, kuris bus pagrįstas gerosiomis partnerių organizacijų praktikomis ir pagilins mokytojų gebėjimus ugdyti besimokančiųjų emocinę sritį, kuri apima vertybes, motyvaciją, požiūrį. Projekto įgyvendinimo metu daroma prielaida, kad tvarios motyvacijos ir vertybinės paradigmos formavimąsi ankstyvajame ugdyme lemia tinkamai parengti mokytojai.

Mokymų kursas bus skirtas mokytojų aprūpinimui vertybinio vertinimo, pedagoginės analizės, tinkamo metodologijos įtraukimo priemonėmis, kurios parems socialiai priimtinų vaikų (ypač tų, kuriems įtaką daro daugialypės ir įvairios kultūros) asmeninių vertybių ir motyvacijos sinchronizaciją (ypač Europos pagrindines vertybes ir demokratijos vertybes apskritai). Ilgalaikiame kontekste jau ankstyvojoje vaikystėje skirtas tinkamas dėmesys motyvacijai, vertybėms ir požiūriui lemia sėkmę mokykloje, geresnę socialinę integraciją (ypač migrantų ir nepalankiose sąlygose gyvenančių vaikų), tai pat mažina ankstyvąjį iškritimą iš mokyklos, psichosocialines problemas ir piktnaudžiavimą narkotikais, nepilnamečių nusikalstamumą, antisocialinį elgesį.

Mokymuose taip pat bus siekiama gilinti mokytojų įgūdžius kuriant įtraukiąją mokymosi aplinką, pozityviam ir konstruktyviam dialogui su vaikais, kuris apima užuojautą, empatiją, emocinę paramą ir didina vaikų atsparumą gyvenimo sunkumams.
Projektas padės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams spręsti didėjančios besimokančiųjų įvairovės problemas ir skatinti demokratinių vertybių supratimą ir įsisavinimą. Nors aukštesnė mokytojų kvalifikacija bus palanki visiems vaikams ir mokiniams, su kuriais jie dirba, tačiau didžiausias poveikis bus nepalankiose sąlygose esantiems vaikams (mažumoms, migrantams, pabėgėliams) ir tiems, kurie patiria socialinę ekonominę riziką.