MOV UP HAKKINDA

MOV-UP projesi (Proje No: 580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN), proje ortaklarının iyi uygulamaları üzerine inşa edecek ve genç öğrencilerin duygusal alanlarını ele alan (değerler, motivasyon ve tutumları kapsayan) katılımcı öğretmenlerin becerilerini geliştirecek bir öğretmen eğitimi kursu üretmeyi amaçlamaktadır.

Proje, sürdürülebilir bir motivasyon ve değer paradigmasının oluşmasında, erken çocukluk eğitiminde yetkin öğretmenler tarafından desteklenmesini önermektedir. Öğretmen eğitim kursu, öğretmenlerin ve çocukların kişisel değerlerinin, çoklu ve farklı kültürlerden etkilenen motivasyonlarının toplumsal olarak kabul edilebilir bir çerçeveyle (özellikle de Avrupa temelinde olan) uyumlu hale getirilmesini destekleyecek etik değerlendirmesi, pedagojik analizler için destekleyici yöntemler ve öğretimsel araçlar sağlayacaktır.

Projenin uzun vadede hedefi ise erken çocukluk döneminde motivasyon, değerler ve tutumlara yeterli dikkat gösterilirse, başarılı bir okul kariyerinin oluşmasına yardımcı olup, sosyal entegrasyonun geliştirilmesi (özellikle göçmen ya da dezavantajlı kökenlerden gelen çocuklar için) erken çocukluk döneminde okul terki, psiko-sosyal sorunlar, madde bağımlılığı, çocuk suçları ve anti sosyal davranışları azaltmaktır.

Buna ek olarak, ulusal öğretmen eğitimleri, öğretmenlerin ve çocukların olumlu ve yapıcı bir diyalog kurmak için kapsamlı öğrenme ortamlarını yapılandırarak becerilerini arttıracak merhamet, empati ve duygusal desteği artırmayı hedeflemektedir. Böylece çocukların yaşamdaki zorluklara karşı direncini arttıracaktır. Proje, öğrencilerin artan çeşitliliğine hitap etmek ve demokratik değerlerin anlaşılması ve sahiplenilmesini sağlamak için okul öncesi öğretmenleri ve ilkokul öğretmenlerini desteklemektedir.
Öğretmenler tarafından kazanılan ilave becerilerin tüm öğrenciler için olumlu bir etkisi olsa da en yararlı etki, etnik azınlık veya mülteci kökenli ve farklı sosyo-ekonomik risklere maruz kalan çocuklar tarafından hissedilecektir.