Dwar il-Proġett MOV-UP

Il-proġett MOV-UP għandu l-għan li jħejji kors ta’ taħriġ għall-għalliema li jibni fuq il-prattiki tajbin tas-sħab tal-proġett u jespandi l-ħiliet tal-għalliema biex jiżviluppaw il-qasam affettiv tal-istudenti tagħhom (li jittratta l-valuri, motivazzjoni u attitudnijiet tagħhom). Il-proġett jiffoka fuq il-formazzjoni ta’ motivazzjoni sostenibbli u l-valur jistgħu jiġu appoġġjati fl-istadju tal-edukazzjoni tat-tfulija bikrija mill-għalliema mħarrġa b’mod adegwat.

Il-kors ta’ taħriġ se jkun immirat biex jipprovdi lill-għalliema bl-għodod għall-evalwazzjoni tal-valuri, analiżi pedagoġiki u metodoloġiji għall-interventi xierqa, li se jsostnu s-sinkronizzazzjoni tal-valuri personali u l-motivazzjoni tat-tfal (notevolment influwenzati minn kulturi multipli u diversi) bil-valuri fundamentali Ewropej u l-valuri tad-demokrazija). 

Fit-tul, l-attenzjoni xierqa fuq il-motivazzjoni, valuri u attitudnijiet mit-tfulija bikrija ser tappoġġja karriera skolastika ta’ suċċess, itejjeb l-integrazzjoni soċjali (partikolarment ta’ tfal immigranti u żvantaġġati), u ser tnaqqas il-waqfien kmieni tat-tfal mill-iskola, kif ukoll il-problemi psikosoċjali u l-abbuż tad-drogi, id-delinkwenza tal-minorenni, u l-imġiba antisoċjali.

It-taħriġ ser jimmira wkoll li jżid il-ħiliet tal-għalliema fl-organizzazzjoni ta’ ambjenti ta’ tagħlim inklużivi li jippromwovu djalogu pożittiv u kostruttiv mat-tfal, u li jinvolvu l-kompassjoni, l-empatija u l-appoġġ emozzjonali u t-tqajjim tar-reżiljenza tat-tfal kontra diffikultajiet u tbatija fil-ħajja. Il-proġett se jappoġġa lill-għalliema tal-iskejjel pre-primarji u primarji sabiex jindirizzaw id-diversità tal-istudenti, li dejjem qed jiżdied, kif ukoll jindirizzaw l-fehim u l-pussess tal-valuri demokratiċi. Filwaqt li l-kwalifika tal-għalliema se tkun favorevoli għat-tfal u l-istudenti kollha li jaħdmu magħhom, l-akbar impatt ser ikun fuq tfal bi sfond żvantaġġat (minoranzi jew oriġini migranti / refuġjati) u dawk li jkunu esposti għal riskji soċjoekonomiċi differenti.