L-Edukazzjoni Bikrija

Nxettlu Motivazzjoni Sostenibbli u Valuri ghall-Ħajja

L-Edukazzjoni Bikrija

Nxettlu Motivazzjoni Sostenibbli u Valuri ghall-Ħajja

 

Permezz tal-proġett MOV-UP, ġie mħejji programm ta’ taħriġ għal-għalliema, li ġie mibni fuq il-prattiki tajbin tas-sħab tal-proġett u għandu l-għan li jespandi l-ħiliet tal-għalliema biex ikunu jistgħu jiżviluppaw id-dominju affettiv tal-istudent tagħhom (li jittratta l-valuri, l-motivazzjoni u l-attitudnijiet tagħhom). Il-proġett huwa bbażat fuq il-fond li l-formazzjoni ta’ motivazzjoni sostenibbli u l-paradigma ta’ valuri jistgħu jkunu appoġġjata permezz ta’ Edukazzjoni Bikrija minn għalliema mħarrġa b’mod adegwat.

Taħriġ internazzjonali, ibbażat fuq il-programm ta’ taħriġ tal-MOV-UP għal-għalliema ser isir fil-Greċja f’Awwissu 2020. Għal aktar informazzjoni, u biex tapplika u tingħaqad magħna għat-taħriġ , iċċekkja d-deskrizzjoni tal-kors fuq il-School Education Gateway.

MOV-UP 580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Bl-appoġġ finanzjarju tal-KE taħt il-programm Erasmus+.
Attività ewlenija: Appoġġ għar-Riforma tal-Politika
Azzjoni: Inklużjoni soċjali permezz tal-Edukazzjoni, t-Taħriġ u ż-Żgħażagħ