Ankstyvasis ugdymas

Tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių
kūrimas

Ankstyvasis ugdymas

Tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių
kūrimas

Projekto MOV-UP tikslas – parengti mokytojų rengimo kursą, kuris bus pagrįstas gerosiomis partnerių organizacijų praktikomis ir pagilins mokytojų gebėjimus ugdyti besimokančiųjų emocinę sritį, kuri apima vertybes, motyvaciją, požiūrį. Projekto įgyvendinimo metu daroma prielaida, kad tvarios motyvacijos ir vertybinės paradigmos formavimąsi ankstyvajame ugdyme lemia tinkamai parengti mokytojai.

MOV-UP 580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN

„Erasmus+“ programa finansuojama remiant Europos Komisijai.
Pagrindinė veikla: politinių reformų rėmimas.
Veiksmas: socialinė įtrauktis užtikrinant švietimą, mokymą ir jaunimo
dalyvavimą.