Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Κέντρου Φοιτητών «Ξένια» στο Ρέθυμνο (Κρήτη) πραγματοποιήθηκε η 3η ημέρα Εθνική Εκπαίδευση Καθηγητών, από τις 5 έως τις 7 Οκτωβρίου 2017  υπό την αιγίδα του Προγράμματος Προσχολικής Αγωγής του 69ου και 19ου Νηπιαγωγείου Ν. Ρεθύμνου και Ηρακλείου .

Η εκπαίδευση ξεκίνησε από την Μαρία Αμπαρτζάκη από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, η οποία ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τους στόχους, τα πεδία εφαρμογής και τις διαδικασίες του προγράμματος.

Η Iglika Angelova από το Ίδρυμα Διαπολιτισμικής Συνεργασίας, Βουλγαρίας, μίλησε για την «Επιτάχυνση της διαμόρφωσης των αξιών των παιδιών στο μαθησιακό περιβάλλον».

Ο Mehmet Arda από τα σχολεία Doga – της Τουρκίας έδειξε πρακτικά παραδείγματα για την «Συναισθηματική Εκπαίδευση σε τάξεις STEM» με τη βοήθεια του Έλληνα διευθυντή Μιχαλη Καλογιαννάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Ο Carmel Cefai, Πανεπιστήμιο της Μάλτας, πραγματοποίησε ένα εισαγωγικό σεμινάριο με τίτλο «Εφαρμογή προγράμματος σπουδών για την ψυχική αντοχή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση»

Οι Renata Jankeviciene και Jurgita Vaitiekuniene από το περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο Panevėžys εκπαίδευσαν τους συμμετέχοντες με θέμα «Η σημασία των παιχνιδιών και των πειραμάτων στη φύση, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η συναισθηματική νοημοσύνη»

Η καθηγήτρια Paula de Waal από το Fondazione Nazionale Carlo Collodi παρουσίασε τις «προσεγγίσεις για την προώθηση της αξιοποίησης των διαφορών»

Η Μαρία Αμπαρτζάκη, η Βάσω Γιαννάκου, ο Κώστας Χριστίδης και ο Μιχάλης Καλογιαννάκης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης πραγματοποίησαν ένα εργαστήριο με θέμα «Η ιστορική τέχνη και η μάθηση με βάση την έρευνα ως μέσο για την ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης»