Тридневно обучение на учители се проведе в Студентски културен център „Ксения” в Ретимно (Крит) от 5 до 7 октомври 2017 г. под егидата на съветниците по предучилищно образование на 69-ти и 19-ти район в Префектура Ретимно и Префектура Ираклио,

Обучението беше открито от доц. Мария Ампарцаки от Университета в Крит, която запозна участниците с целите, обхвата и съдържанието на програмата.

Иглика Ангелова от Фондация „Междукултурно сътрудничество“, България) говори за „Ускоряване формирането на ценности у децата в учебна среда“.

Мехмет Арда от училища Дога в Турция показа практически примери за „Емоционално образование в часовете по STEM“ със съдействието на гръцкия фасилитатор доц. Михаил Калоянакис (Университета в Крит);

Проф. Кармел Чефай от Университета в Малта проведе въвеждащ уъркшоп на тема „Прилагане на учебната програма за устойчивост в предучилищното и началното образование“;

Рената Янкевисиене и Юргита Вайтекуниене от Образователния център в Паневежис (Литва) презентираха „Значение на игрите и експериментите в природата за развиване на емоционална интелигентност“;

Проф. Паула де Ваал от Фондация „Карло Колоди“ представи „Сторителинг за валоризиране на различията“;

Доц. Мария Ампарцаки, Василики Янаку, Костас Кристидис и доц. Михаил Калоянакис от Университета в Крит проведоха семинар на тема „Историческото изкуство и обучението чрез проучване като средство за развитие на емоционална интелигентност“.