Публикации

Препоръките за образователни политики

Препоръките за образователни политики са насочени към заинтересовани страни и отговорни лица в образованието.

Документът обобщава опита на партньорите, натрупан по време на изпълнението на проекта.

Превод на препоръките на езиците на партньорите ще намерите в другите езикови версии на сайта.

 

Сборник статии

 

 

Сборник със статии от конференцията „Политики, практики и професионална квалификация в ранното детско образование“, 18–19 октомври 2019, Истанбул, Турция.

 

 

 

 

Книжка с идеи

Този сборник съдържа колекция от образователни занятия, споделени от учители, участвали в проекта MOV-UP.

 

Превод на сборника на езиците на партньорите ще намерите в другите езикови версии на сайта.