Taħriġ introduttorju tal-MOV-UP għal grupp ta’ surmasti ġie organizzat mill-Fondazione Nazionale Carlo Collodi (FNCC) fis-7 u t-8 ta’ Settembru 2017 f’Pescia. Prof. Carmel Cefai mill-Università ta’ Malta ppreżenta s-suġġetti ta’ “Tagħlim Soċjali u Emozzjonali – Fil-qalb ta’ l-Edukazzjoni”, “Kompetenzi Ewlenin SEL”, “Nibnu r-reżiljenza: Approċċ ibbażat fuq il-ħiliet”. B’kollaborazzjoni mal-Professur Paula de Waal, il-Prof. Cefai wettaq workshops ta’ kollaborazzjoni dwar “Disinn itterattiv – Nirriflettu fuq il-prattika” u “Niddefinixxu l-għodda, l-proċessi u l-miri”.

Il-Professur Umberto Margiotta u l-Prof. Paula de Waal mill-FNCC introduċew “It-titjib tat-tagħlim u t-tagħlim permezz ta’ “għodda ta’ riċerka t’azzjoni “.

Il-programm tat-taħriġ iffoka wkoll fuq “Approċċi ta’ Stejjer li jippromwovu l-Valorizzazzjoni tad-Differenzi” mill-Professur Paula de Waal li matulu ġew introdotti attivitajiet ma’ pupazzi tas-swaba’.

Il-parteċipanti kienu involuti f’siegħa “Labs tal-Iskola fil-Park ta’ Pinocchio: Kif timpenja t-tfal f’attivitajiet ta’ tagħlim”, imwettqa minn trainers tal-Park Tematiku ta’ Pinocchio f’Collodi.

It-taħriġ ingħalaq b’workshop dwar “Konnessjonijiet mal-kurrikulu ta’ l-iskejjel” mill-Professur Paula de Waal.