На 7 и 8 септември 2017 г. в Пеша беше организирано въвеждащо обучение по проекта MOV-UP за група главни учители от пет италиански училища. Гост-лекторът проф. Кармел Чефай от Университета в Малта представи темите „Социално и емоционално обучение – сърцето на образованието“, „Основни компетентности в социалното и емоционално образование“, „Изграждане на устойчивост: подход, базиран на умения“. 

В сътрудничество с проф. Паула де Ваал проф. Чефай проведе семинари на тема „Рефлексията е педагогическата практика“ и „Определяне на инструменти, процеси и постижения в педагогическата практика“.

Проф. Умберто Марджота и проф. Паула де Ваал от Фондация „Карло Колоди“ представиха „Подобряване на преподаването и обучението с инструменти за проучване в действие“.

Програмата на обучението включваше още и уъркшоп „Сторителинг за валоризиране на различията“ от проф. Паула де Ваал, по време на които бяха представени занятия с хартиени марионетки.

Участниците бяха ангажирани в едночасова сесия „Учебни лаборатории в тематичен парк „Пинокио“: Как да ангажираме децата в учебни дейности “, проведени от обучителите от Тематичния парк „Пинокио​“ в Колоди.

Обучението бе закрито с уъркшоп на тема „Връзки с учебната програма за предучилищно образование“ от проф. Паула де Ваал.