Μια εισαγωγική εκπαίδευση MOV-UP για μια ομάδα διευθυντών διοργάνωσε το Fondazione Nazionale Carlo Collodi (FNCC) στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2017 στην Pescia. Ο φιλοξενούμενος καθηγητής Carmel Cefai από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας παρουσίασε τα θέματα της «Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης – της Καρδιάς της Εκπαίδευσης», των «Δεξιοτήτων Core SEL», «Η δόμηση ανθεκτικότητας: μια προσέγγιση βασισμένη στις δεξιότητες». Σε συνεργασία με την καθηγήτρια Paula de Waal, ο καθηγητής Cefai πραγματοποίησε συνεργατικά σεμινάρια με θέμα “Διαδραστική σχεδίαση – αντανακλώντας τις πρακτικές” και “Καθορισμός εργαλείων, διαδικασιών και ορόσημων”.

Ο καθηγητής Umberto Margiotta και η καθηγήτρια Paula de Waal από την FNCC ξεκίνησαν με τη “Βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης με εργαλεία “έρευνας δράσης” ”.

Το πρόγραμμα της κατάρτισης κάλυψε επίσης τις “Αφηγηματικές προσεγγίσεις για την αξιοποίηση των διαφορών” από την καθηγήτρια Paula de Waal κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν δραστηριότητες με μαριονέτες.

Οι συμμετέχοντες ασχολούνταν με ένα σχολικό εργαστήριο διάρκειας 1 ωρας στο πάρκο Pinocchio: “πώς να ασχοληθούν περισσότερο τα παιδιά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες” που πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτές από το θεματικό πάρκο Pinocchio στο Collodi.

Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με ένα εργαστήριο με θέμα “Σχέση με το σχολικό πρόγραμμα σπουδών” της καθηγήτριας Paula de Waal.