Второто обучение на учители по MOV-UP в Паневежис се проведе Гимназия „Велзис“ на 12 и 13 октомври 2017 г. Програмата на обучението беше представена от координатора на проекта за Литва Юргита Вайтекуниене

Обучението включваше следните теми:

„Подкрепяща учебна среда в ранното детско образование”, представена от проф. Валери Соларс, Педагогически факултет на Малтийския университет.

 „Емоционално образование в часовете по STEM“ – практически примери от Рамазан Сезер и Бурак Гювениш от Училища Дога, Истанбул (Турция).

„Сторителинг за валоризиране на различията“ от проф. Паула де Ваал от Фондация „Карло Колоди“ (Италия) и

„Ускоряване формирането на ценности у децата в учебна среда“ от Иглика Ангелова, Фондация „Междукултурно сътрудничество“ (България).