Τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου του 2017, η πανεπιστημιούπολη της Βαλέτας, στο πανεπιστήμιο της Μάλτας, φιλοξένησε διήμερη εκπαίδευση για καθηγητές στο πλαίσιο του προγράμματος MOV-Up. Η εκπαίδευση ξεκίνησε από τον καθηγητή Carmel Cefai από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, ο οποίος παρουσίασε τους στόχους της κατάρτισης και το πεδίο εφαρμογής. Ο καθηγητής Valerie Sollars, από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, μίλησε για τη «Δημιουργία θετικών μαθησιακών περιβαλλόντων για την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών». Την πρώτη ημέρα της εκπαίδευσης συμπεριλήφθηκαν οι παρουσιάσεις της Μαρίας Αμπαρτζάκη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα «Η ιστορική τέχνη και η μάθηση βασισμένη στην έρευνα ως μέσο για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης» και της καθηγήτριας Paula de Waal του Ιδρύματος Collodi (Ιταλία) με θέμα «Προσεγγίσεις για την αξιοποίηση των διαφορών».

Η δεύτερη μέρα της εκπαίδευσης συνεχίστηκε με το εργαστήριο της Renata Jankeviciene και Jurgita Vaitiekuniene από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης του Panevėžys (Λιθουανία) με θέμα «Η σημασία των παιχνιδιών και των πειραμάτων στη φύση αναπτύσσοντας συναισθηματική νοημοσύνη» και πρακτικά παραδείγματα για την «Συναισθηματική Εκπαίδευση», που παρουσιάστηκαν από τους Zuhal Yılmaz Doğan και Ebru Üntürk από τις σχολές Doga, της Κωνσταντινούπολης (Τουρκία). Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη συμβολή της Iglika Angelova (ICCF, Βουλγαρία) με τίτλο «Επιτάχυνση της διαμόρφωσης των αξιών των παιδιών στο μαθησιακό περιβάλλον» και ένα εισαγωγικό εργαστήριο «Εφαρμογή προγράμματος σπουδών ανθεκτικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» του καθηγητή Carmel Cefai του Πανεπιστημίου Μάλτας.