В края на октомври 2017 г. кампусът на Малтийския университет във на Валета беше домакин на двудневно обучение на учители в рамките на проекта MOV-UP. Обучението беше открито от проф. Кармел Чефай ръководител на Центъра за устойчивост и социално-емоционално здраве към университета в Малта, който представи целите и обхвата на обучението. Проф. Валери Соларс говори за „Създаване на положителна учебна среда за детското социално и емоционално развитие“. Първият ден от обучението включваше и презентациите на доц. Мария Ампарцаки от Университета в Крит (Гърция) на тема: „Историческото изкуство и обучението чрез проучване като средство за развитие на емоционална интелигентност“ и на проф. Паула де Ваал, от Фондация „Карло Колоди“ (Италия) ) със „Сторителинг за валоризиране на различията“.

Вторият ден от обучението продължи с уъркшопа на Рената Янкевисиене и Юргита Вайтекуниене от Образователния център в Паневежис (Литва) на тема „Значение на игрите и експериментите в природата за развиване на емоционална интелигентност“ и практически примери за „Емоционално образование в STEM класове ”, представени от Зухал Йълмаз-Доган и Ебру Юнтюрк от Училища Дога, Истанбул (Турция). 

Обучението завърши с участието на Иглика Ангелова (ФМКС, България) по темата „Ускоряване формирането на ценности у децата в учебна среда“ и уъркшоп за „Прилагане на учебната програма за устойчивост в предучилищното и началното образование“ от проф. Кармел Чефай.