Fil-bidu ta’ Diċembru 2017 f’Sofia twettqet it-tieni Taħriġ Nazzjonali tal-MOV-UP (NATT). L-ospitant ta’ dan it-taħriġ kien id-Distrett Reġjonali “Nadezhda” tal-Muniċipalità ta’ Sofija. It-taħriġ introduċa suġġett ġdid tal-MOV-UP: “L-iżvilupp mill-Perspettiva tat-Tfal” introdott minn Jurgita Vaitiekuniene, id-direttur taċ-Ċentru tal-Edukazzjoni Distrettwali tal-Muniċipalità ta’ Panevėžys u Daina Murauskiene – is-surmast tal- kindergarten “Smalsutis” f’Dembava (Litwanja) . Il-mistiedna ppreżentaw il-proċess tal-bidla tal-kurrikulu edukattiv tas-snin bikrija fil-Litwanja u l-mudelli għall-istrutturar tal-kurrikulu, fosthom: It-teorija ta’ Howard Gardner dwar l-Intelliġenza Multipla, mudell ibbażat fuq il-Kompetenza, “Tfal Attivi”, eċċ. L-attivitajiet ewlenin ippreżentaw il-kunċett ta’ kurrikulu ibbażat fuq enfasi fuq l-iżvilupp tat-tfal. It-taħriġ inkluda attivitajiet interattivi għal gruppi / klassijiet, adattat għal xogħol mat-tfal.

Il-programm tal-NATT ġie konkluż minn Iglika Angelova mill-Fondazzjoni ta’ Kooperazzjoni Interkulturali. Dan il-workshop kien maħsub biex jibni pontijiet bejn il-prattiċi Litwani u l-kurrikulu nazzjonali tal-Bulgarija.