Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2017 στη Σόφια πραγματοποιήθηκε το δεύτερο MOV-UP NATT. Η διοργάνωση ήταν η Περιφέρεια “Nadezhda” στο Δήμο Σόφιας. Η εκπαίδευση εισήγαγε ένα νέο θέμα στις  πρακτικές MOV-UP: “Ανάπτυξη από την οπτική γωνία του παιδιού” που εισήγαγε ο διευθυντής του περιφερειακού κέντρου εκπαίδευσης του Δήμου Panevėžys Jurgita Vaitiekuniene και η Daina Murauskiene – διευθύντρια του νηπιαγωγείου “Smalsutis” στο Dembava (Λιθουανία) . Οι προσκεκλημένοι δάσκαλοι παρουσίασαν τη διαδικασία αλλαγής του προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης στη Λιθουανία και τα μοντέλα αγκυροβόλησης για τη διάρθρωση του αναλυτικού προγράμματος, μεταξύ των οποίων: τη θεωρία της Multiple Intelligence του Howard Gardner, μοντέλο βασισμένο στις ικανότητες, το “ενεργό παιδί” κλπ. Οι βασικές δραστηριότητες παρουσίασαν την έννοια του προγράμματος σπουδών, με επίκεντρο την ανάπτυξη του παιδιού. Η εκπαίδευση περιελάμβανε διαδραστικές δραστηριότητες για μια ομάδα /εργασία για την τάξη, κατάλληλη για άμεση εργασία με παιδιά.

Το πρόγραμμα του NATT ολοκληρώθηκε από την Ίγκλικα Αγγελόβα από το Ίδρυμα Διαπολιτισμικής Συνεργασίας, του οποίου το εργαστήριο στόχευε στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των λιθουανικών πρακτικών και του βουλγαρικού εθνικού προσχολικού προγράμματος σπουδών.