В началото на декември 2017 г. в София беше проведено второ обучение на учителите по проекта MOV-UP. Домакин на обучението беше Район „Надежда” на Столична община. Обучението въведе нова тема от добрите практики на MOV-UP: „Развитие от гледна точка на детето“ и беше проведено от Юргита Вайтекуниене – директор на Образователния център на община Паневежис и Дайна Мураускиене – директор на детска градина „Любопитко“ в гр. Дембава (Литва). Гост-лекторите представиха процеса на промяната на учебната програма за предучилищно образование в Литва и различни моделите за структуриране на учебната програма, сред които: теорията на множествения интелект на Хауърд Гарднър, компетентностен модел, „Активно дете” и др. 

По време на обучението В София беше представена концепцията за учебна програма, основана с акцент върху развитието на детето. Обучението включваше интерактивни занимания, подходящи за работа с деца.

Обучението беше закрито със сесия на Иглика Ангелова от Фондация „Междукултурно сътрудничество“, чиято тема имаше за цел да изгради връзки между литовските практики и програмата за предучилищно обучение в България.