Tarptautinio projekto „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ pirmasis mokytojų seminaras vyko vasario 17–18 dienomis Sofijoje. Projektą inicijavo Sofijos savivaldybės rajono apylinkė „Nadezda“ ir Tarpkultūrinio bendradarbiavimo fondas, projektas remiamas Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšomis.

Seminaro programą sudarė projekto partnerių iš Graikijos, Italijos, Lietuvos, Maltos, Turkijos ir Bulgarijos pranešimai.

Maltos universiteto profesorė Valerie Sollars pristatė kokybinį švietimą ankstyvajame amžiuje, o prof. Carmel Cefai – atsparumo gyvenimo sunkumams programą bei RESCUR knygą.

Maria Ampartzaki ir Michail Kalogiannakis iš Kretos universiteto pristatė tyrimais grįstą mokymą ir istorinį meną, pritaikytą ankstyvosios vaikystės švietimo kontekstui. Mokymai skatino savitarpio supratimą, toleranciją skirtingos kultūros ir religijos žmonėms. Lektoriai kvietė dalyvius pasitelkti fantaziją ir susitelkti į kūrybinį procesą, kuris skatina tarpkultūrinį dialogą.

Cinzia Laurelli, Isabella Belcari ir Alessia Amendolia iš Karlo Kolodžio nacionalinio fondo pristatė artistišką švietimą, kuris paremtas visiems žinomu Pinokio personažu.

Dirbtuves „Emocijos eksperimentuojant“ organizavo Ramazan Sezer ir Duygu Dogan iš Doga mokyklų tinklo.

Renata Jankevičienė ir Erika Jankevičiūtė iš Panevėžio rajono švietimo centro skaitė pranešimą apie emocines lėles.

Seminarą pradėjo ir baigė Iglika Angelova ir Reni Dimova, Tarpkultūrinio bendradarbiavimo fondo atstovės, kurios auditorijai pristatė svečius, supažindino su MOV-UP projekto bei seminaro tikslais.

Projekto MOV-UP tikslas – ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams sukurti mokymų kursą, kuris skatintų emocinių kompetencijų ugdymą, vertybių skatinimą, motyvaciją bei teigiamą mokinių požiūrį. Projekto objektas – pagerinti ankstyvojo ugdymo programą skatinant socialinių ir pilietinių kompetencijų įgijimo procesą, demokratinių vertybių ir pagrindinių žmogaus teisių supratimą.