Dviejų dienų MOV-UP mokytojų mokymai vyko Doga mokyklos Beykoz erdvėje. Pagrindiniai mokymų pranešėjai ir temos: Valerie Sollars (Maltos universitetas, „Mokymosi aplinka ankstyvajame amžiuje – palyginamoji nacionalinių programų analizė“);

Renata Jankevičienė ir Jurgita Vaitiekūnienė (Panevėžio rajono švietimo centras, veiklos atviroje ir uždaroje erdvėje,  „Žaidimų gamtoje ir eksperimentų svarba emocinio intelekto ugdymui“;

Carmel Cefai (Maltos universitetas, „Atsparumo gyvenimo sunkumams programos įtraukimas į ankstyvojo ugdymo programą“);

Duygu Yaman ir Ramazan Sezer (Doga mokykla, „Praktiniai emocinio ugdymo pavyzdžiai STEAM pamokose“;

Iglika Angelova (Tarpkultūrinio bendradarbiavimo fondas, Bulgarija, „Vaikų vertybių formavimosi mokymosi aplinkoje spartinimas“);

Maria Ampartzaki (Kretos universitetas, nuotolinis pristatymas „Tyrimais grįstas mokymasis ir istorinis menas, pritaikytas ankstyvosios vaikystės švietimo kontekstui“