Еднодневно обучение на учители по проекта MOV-UP се проведе в Дома на културата „Борис Христов” в Пловдив. Обучението бе открито от Рени Димова от Фондация “Mеждукултурно сътрудничество”, която представи проекта MOV-UP, целите на обучението и стъпките след него – имплементации в класната стая под менторството на експертите в проекта.

Обучението продължи с онлайн лекция на проф. Валери Соларс (Университета в Малта) на тема „Подкрепяща учебна среда в ранното детско образование“, последвана от 5-часов семинар на доц. Мария Ампарцаки (Университета в Крит) на тема „Историческото изкуство и обучението чрез проучване като средство за развиване на емоционална интелигентност ”.