1 günlük Ulusal Öğretmen Eğitimi Plovdiv’de
‘’Boris Hiristov’’ Kültür evinde gerçekleşti.
Intercultural Cooperation Foundation (ICCF/Kültürlerarası Ortaklık Kurumu Bulgaristan) Reni Dimova eğitimi açtı. Kendisi MOV-UP projesini, eğitimin amaçlarını, sınıf uygulamaları ve uzmanların görüşleri sonrasındaki süreçteki eğitim aşamalarından söz etti.
Eğitim Valerie Solars (Malta Universitesi) online/çevrimiçi ‘’Erken çocukluk eğitiminde öğrenme ortamları oluşturabilmek’’ üzerine sunumuyla devam etti ve
Girit Üniversitesinden Maria Ampartzaki ‘’Duygusal zekâyı geliştirmek için Sorgulamaya Dayalı Öğrenmede Sanat ile Tarih Öğretimi’’ konulu 5 saatlik atölye çalışması gerçekleştirdi.