24 февруари 2017 г.

Първият семинар за обучение на учители в рамките на международния проект „Изграждане на устойчива мотивация и ценностен модел за живота чрез ранното детско образование“ (MOV-UP) се проведе в София на 17 и 18 февруари 2017 г. Проектът се координира от Район „Надежда“ на СО по инициатива на Фондация “Междукултурно сътрудничество” и е финансиран от Европейската комисия в рамките на програма Еразъм+. Семинарът включваше презентации и работни срещи с лектори от Гърция, Италия, Литва, Малта, Турция и България. 

Проф. Валери Соларс от Университета в Малта запозна участниците с качественото образование в ранните години, а проф. Кармел Чефай, ръководител на Центъра за устойчивост и социално-емоционално здраве към университета в Малта представи темата за устойчивостта в ранните години на обучение и наръчника RESCUR.

Мария Ампарцаки и Михаил Калоянакис от Университета на Крит представиха темата за изкуството и метода обучение чрез изследване за насърчаване на взаимното разбиране и уважение сред хора с различен етнически произход, културни ценности или религиозни убеждения. Те ангажираха участниците в практически занятия, които насърчиха междукултурния диалог.

Чинция Лаурели, Изабела Белкари и Алесиа Амендола от Националната фондация “Карло Колоди” представиха методи за образователна работа чрез литературни герои (в частност – Пинокио).

Учителите Рамазан Сезер и Дуйгу Доган от Училища Дога представиха методи и занятия за запознаване на най-малките ученици с научни теми.

Юргита Вайтекуниене и Рената Янкевисиене от Регионалния образователен център в Паневежис (Литва) представиха занятие за работа с марионетки.

Встъпителните и заключителните сесии бяха проведени от Иглика Ангелова и Рени Димова, представители на домакините. Те запознаха публиката и гост-лекторите с подробности за проекта MOV-UP и целите на семинара.

Проектът MOV-UP има за цел да създаде курс за обучение на учители от предучилищно и ранно училищно образование, предназначен да развива емоционалната компетентност, ценностите, мотивацията и нагласите на учениците. Придобиването на социални и граждански компетентности, насърчаването на знанията, разбирането на демократичните ценности и основните права на човека чрез учебната програма за ранното образование също са част от целите на проекта.