11-14 ta’ Ġunju 2019

 

Iċ-Ċentru għar-Reżiljenza u Saħħa Soċjali-Emozzjonali, fl-Università ta’ Malta ospita s-sitt laqgħa tal-proġett MOV-UP. Is-sħab irrevedew l-astratti rċevuti għas-sejħa għal kontribuzzjonijiet għall-parteċipazzjoni fil-Konferenza Internazzjonali ta’ Valorizzazzjoni tal-MOV-UP f’Istanbul. Ġew diskussi u ppjanati diversi dettalji tal-aġenda ta’ qabel il-konferenza u tal-konferenza. Ir-responsabbiltajiet tas-sħab għall-finalizzazzjoni tal-prodotti pubbliċi tal-proġett tqassmu u l-iskadenzi ġew iffissati.