29 t’Awissu 2018

Laqgħa ta’ l-imsieħba tal-proġett twettqet fil-qafas tal-Kors Internazzjonali tat-Taħriġ tal-Għalliema f’Kranevo (Bulgarija). Waqt il-laqgħa qasira, l-imsieħba skambjaw informazzjoni dwar l-iżvilupp tal-proġett, iddiskutew l-attivitajiet ta’ wara l-ITTC u l-implimentazzjoni kontinwa tal-klassi fis-sena skolastika 2018-2019.