Sħab tal-proġett

Distrett reġjonali “Nadezhda”, Muniċipalità ta’ Sofija

Id-Distrett Reġjonali “Nadezda” huwa wieħed mill-24 distretti tal-Muniċipalità ta’ Sofija. Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni tad-Distrett huwa responsabbli għal 12-il kindergartens muniċipali, 9 skejjel pubbliċi, 6 ċentri komunitarji u Ċentru Metropolitan għal xogħol mat-tfal. Fit-territorju tad-distrett joperaw ukoll 3 skejjel privati.

“Nadezda” tiffoka ħafna mill-industrija f’Sofia. L-imħażen kummerċjali u l-kumpless kummerċjali kbir imexxu l-attivitajiet tagħhom fid-distrett. Il-popolazzjoni tad-distrett hija multikulturali b’ħafna nies minn oriġini migranti, involuti fil-kummerċ u negozju kummerċjali żgħir. Bħala riżultat ta’ dan, ċittadini minn diversi nazzjonalitajiet u l-familji tagħhom jgħixu hawnhekk: Ċiniżi, Vjetnamiżi, Afgani, Niġerjani, Etjopji, Iraqini, Libjani, Sirjani u oħrajn. Tfal minn dawn in-nazzjonalitajiet jattendu l-kindergartens u l-iskejjel fid-distrett. Ir-rappreżentanti tal-ikbar minoranzi nazzjonali fil-pajjiż – it-Torki u r-Roma – wkoll jgħixu hawnhekk. Madwar 4.5% tat-tfal involuti fl-edukazzjoni fid-distrett huma b’oriġini Roma, skond id-definizzjoni awtonoma tal-ġenituri tagħhom (Fil-fatt, in-numru tagħhom huwa akbar, iżda din l-informazzjoni ma tistax tiġi kkorroborata minħabba li għal raġunijiet etiċi, l-identità etnika hija suġġetta għal definizzjoni awtonoma). L-iskejjel fid-distrett jaħdmu fuq programmi u proġetti li jikkonċernaw l-integrazzjoni u s-soċjalizzazzjoni tat-tfal u l-istudenti b’oriġini minoritarja, u biex tiżdied l-effiċjenza tal-proċess edukattiv.

Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni tal-amministrazzjoni tad-Distrett jappoġġja u jikkontribwixxi għat-twettiq tal-proġetti implimentati mill-iskejjel u l-kindergartens kollha fil-promozzjoni tal-effiċjenza tal-edukazzjoni. Uħud mill-proġetti implimentati matul dawn l-aħħar snin huma: 1. BG051RO001-3.1.03-0001 proġett “Kwalifika ta’ speċjalisti pedagoġiċi”, kofinanzjat mill-proġett ESF OP “L-iżvilupp tar-Riżorsi Umani” BG051RO001-4.2.05-0001 2. “Nagħmlu l-iskola attraenti għaż-żgħażagħ” – Skola ta’ affermazzjoni u tħejjija għal European Horizons / SUĊĊESS / ikkofinanzjat mill-OP tal-FSE “L-iżvilupp tar-riżorsi umani”.

Fondazzjoni ta’ Kooperazzjoni Interkulturali (ICCF)

Il-Fondazzjoni għall-Kooperazzjoni Interkulturali (ICCF) hija organizzazzjoni mhux governattiva mingħajr skop ta’ profitt, li ġiet stabbilita fl-2003. Hija attiva fl-implimentazzjoni ta’ proġetti edukattivi fuq skala internazzjonali u nazzjonali, li tappoġġja l-implimentazzjoni ta’ prattiki edukattivi moderni li jgħinu lill-għalliema jirrispondu b’mod aktar adegwat għal-ħtiġijiet tal-istudenti fid-dinja kontemporanja u dinamika li dejjem qed tinbidel. Ftit mill-għanijiet tal-ICCF huma li jappoġġjaw l-istabbiliment ta’ relazzjonijiet ta’ tolleranza, ftehim, rispett reċiproku u kooperazzjoni f’aspett nazzjonali, reġjonali, Ewropew u internazzjonali; biex tħeġġeġ u tappoġġja l-iskambju ħieles ta’ ideat u prattiki tajbin; biex tgħin fl-iżvilupp sostenibbli u l-progress tas-soċjetà f’inizjattivi li jikkontribwixxu għat-tixrid tal-għarfien, eċċ. Fuq livell nazzjonali ICCF tikkoopera ma’ istituzzjonijiet edukattivi (skejjel u universitajiet), organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ profitt, awtoritajiet muniċipali u dipartimenti reġjonali tal-edukazzjoni.
Mit-twaqqif tiegħu, l-ICCF kien inizjatur u msieħeb fi tnax-il proġett internazzjonali, appoġġjat mill-KE fil-qafas tal-programm Socrates u LLP. Xi wħud minn dawn il-proġetti huma fil-qasam tal-multilingwiżmu u l-problemi interkulturali, oħrajn jindirizzaw il-kwistjonijiet relatati mal-kwalifika tal-għalliema u l-produzzjoni ta’ materjali u riżorsi tat-tagħlim.

Fuq livell nazzjonali, l-ICCF tikkoopera mal-amministrazzjoni lokali u l-awtoritajiet edukattivi reġjonali għall-implimentazzjoni ta’ proġetti li jindirizzaw l-integrazzjoni kulturali u soċjali tat-tfal u ż-żgħażagħ minn minoranzi nazzjonali. Mill-2007 l-organizzazzjoni kienet inizjatur u sieħeb ta’ attivitajiet fil-qafas ta’ tliet proġetti f’dan il-qasam, implimentati bl-appoġġ finanzjarju taċ-Ċentru nazzjonali għall-Integrazzjoni Edukattiva tat-Tfal u l-Istudenti minn Minoranzi Etniċi.

PANEPISTIMIO KRITIS (Università ta’ Kreta)

L-Università ta’ Kreta hija istituzzjoni edukattiva pubblika, multidixxiplinarja u orjentata lejn ir-riċerka. Imwaqqfa fl-1973, l-Università issa għandha 17-il Dipartiment f’ħames Skejjel (Filosofija, Edukazzjoni, Xjenzi Soċjali, Xjenzi u Inġinerija, u Mediċina) kif ukoll numru ta’ istituzzjonijiet affiljati, inkluż l-Osservatorju ta’ Skinakas, il-Mużew ta’ l-Istorja Naturali u l-Isptar Ġenerali ta’ l-Universita’.

L-iskop tax-xogħol
L-attivitajiet ta’ taħriġ fir-riċerka u r-riċerka fl-Università ta’ Kreta huma organizzati fuq il-linji tad-Diviżjonijiet f’kull Dipartiment. Ir-riċerka tvarja minn proġetti bbażati fuq il-prattika mmexxija minn kurżità, mill-prattika jew f’kollaborazzjoni ma’ gruppi ta’ riċerka minn istituzzjonijiet oħra. Dawn il-kollaborazzjonijiet jirriflettu l-karattru multidixxiplinarju u interdixxiplinari tar-riċerka kemm bażika kif ukoll applikata, li hija riflessa wkoll fil-karattru interdixxiplinari ta’ ħafna mill-programmi ta’ studju postgraduate fl-Università. L-Università ta’ Kreta hija l-ewwel Università Griega li ffirmat il-Karta tal-UE u l-Kodiċi għal-impjieg ta’ riċerkaturi u tifforma parti min-Netwerk Ewropew EURAXESS għall-mobilità tar-riċerkaturi. L-Università tipparteċipa f’mekkaniżmi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità u hija impenjata li tilħaq standards ta’ kwalità kemm għall-istrutturi akkademiċi kif ukoll amministrattivi tagħha.

Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni Preskolari huwa wieħed mis-17-il Dipartiment tal-Università ta’ Kreta.
Dan għandu għan doppju: (a) li jipprovdi tagħlim ta’ kwalità u taħriġ inizjali u tħejjija għall-istudenti tiegħu u (b) li jippromwovi riċerka edukattiva u applikazzjonijiet pedagoġiċi. Id-Dipartiment jmexxi b’suċċess u jiġġenera ammont kbir ta’ xogħol ta’ riċerka f’4 laboratorji tar-riċerka: (a) Riċerka u Applikazzjonijiet Pedagoġiċi-Edukattivi, (b) Riċerka fil-Psikoloġija, (ċ) Riċerka dwar Drama u Edukazzjoni Artistika / Estetika, (d) Edukazzjoni tal-Mużika u Psikokinetika. Iċ-Ċentru jispeċjalizza fi: (a) Edukazzjoni Ġenerali, Kurrikulu tal-Preschool u Praxis, (b) Edukazzjoni għal Bżonnijiet Speċjali fit-tfal żgħar, b’enfasi fuq programmi ta’ intervent bikri. Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni Preskolari fl-Università ta’ Kreta jikkoopera fuq Riċerka ma’ diversi universitajiet f’dawn il-pajjiżi: Renju Unit, Kanada, Awstrija, Ġermanja, Belġju, Franza, Olanda, Malta, Spanja, Polonja, Litwanja, Finlandja, Kanada, USA u Ċipru.

Fondazione Nazionale Carlo Collodi (FNCC).

Il-Fondazione Nazionale Carlo Collodi (FNCC), l-Italja hija organizzazzjoni privata mingħajr skop ta’ profitt stabbilita mil-President tar-Repubblika Taljana fl-1962. Hija istituzzjoni kulturali tal-Interessi nazzjonali u ila bbażata fuq dawn l-attivitajiet mill-1990. Il-missjoni tagħha hija li tippromwovi l-kultura għat-tfal fl-Italja u madwar id-dinja kollha – b’emfażi fuq il-karattru ta’ Pinocchio u l-avventuri tiegħu. Maħluq minn Carlo Lorenzini (Collodi), hu ħa l-isem tal-pinna tiegħu mill-villaġġ ta’ ommu, Toskana, fejn qatta t-tfulija tiegħu.

Huwa ħoloq l-FNCC u huwa sid u maniġer ta’ park tal-arti u arkitettura li huwa ddedika lil Pinocchio, kif ukoll post għat-tfal u l-familji u l-iskejjel tagħhom biex jesperjenzaw kuntest u attivitajiet ta’ tagħlim informali u formali. Il-ħidma ta’ Carlo Collodi wassal għal-ħolqien tal-FNCC kif ukoll għar-riċerka dwar metodoloġiji edukattivi li ġew mgħallma lill-għalliema u ppruvati f’kooperazzjoni ma’ skejjel oħrajn. Mill-2009 l-FNCC ġiet involuta f’diversi proġetti tal-Erasmus+.

L-FNCC ikkoordinat il-proġetti CMP “P.IN.O.K.I.O” dwar il-Ħolqien u t-Tqassim tan-Narrattivi kollettivi kemm fil-Klassi kif ukoll permezz tal-websajt għall-inklużjoni interkulturali u soċjali; “ARTinED” ghal-iżvilupp ta’ metodoloġija u kors ta’ taħriġ għall-għalliema bbażat fuq teknoloġiji ta’ użu kreattiv tal-arti bħala komponent ewlieni tas-suġġetti fil-kurrikulu tal-iskola primarja tagħhom; L-FNCC kien sieħeb fil-GMP “ALICE Adult Learning for Intergenerational Creative Experiences” u “Artes” għat-tixrid ta’ proġetti stmati fl-edukazzjoni. Minbarra l-proġett MOV-UP, l-FNCC hija nvoluta fl-“ARTinED online” sabiex tinħoloq pjattaforma onlajn ta’ tagħlim elettroniku li tipprovdi lill-għalliema bit-taħriġ fil-metodoloġija ARTinED; “ON” għall-arti bħala għodda inklussiva għat-tfal minn sfondi ta’ minoranza fl-iskejjel primarji tagħhom; “T & D Stories” dwar sessjonijiet ta’ storytelling dwar it-teatru u stejjer diġitali u taħriġ għall-inklużjoni soċjali ta’ adulti żvantaġġati.

ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş.

 

ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş. hija l-kumpanija wara Doğa Schools – grupp ta’ skejjel b’104 kampus madwar it-Turkija, 2 kampus f’Ċipru u Doğa College fil-Kanada. L-iskejjel b’kollox għandhom 7500 membri tal-persunal u jedukaw 75,000 student mill-kindergarten sa l-iskola sekondarja.

L-għan tad-Doğa Schools huwa li jipprovdi lill-istudenti b’kompetenzi li jistgħu jsiru individwi multi-direzzjonali, parteċipattivi, kreattivi u sensittivi fil-ġejjieni. Iċ-ċittadinanza attiva u l-edukazzjoni bbażata fuq il-valuri huma fost il-prinċipji ewlenin tal-proċess edukattiv, li għandu l-għan li jeduka liċ-ċittadini responsabbli. L-għalliema u l-maniġers tal-istituzzjoni huma impenjati b’mod attiv fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ kunċetti ta’ tagħlim innovattivi. Tnejn minn dawn il-kunċetti huma l-aktar importanti għall-iżvilupp tal-istudenti u jikkumplimentaw lil xulxin: Kunċett ta’ Tagħlim Naturali (NLC) u MBA għall-Adoloxxenti (t-MBA).
L-NLC huwa l-mudell tal-edukazzjoni primarja ta’ Doğa Schools fejn it-tagħlim huwa ispirat u sostnut minn interazzjoni man-natura, li huwa komponent attiv tal-kurrikulu. Tfal li jikbru fi bliet kbar jitneħħew min-natura, għalhekk il-kurrikulu tal-NLC jappoġġja l-għarfien tal-proċessi naturali u ċikli tal-ħajja, l-interdipendenza tal-bniedem u n-natura, kif ukoll l-użu responsabbli tar-riżorsi. L-NLC japplika b’mod attiv it-tagħlim billi jagħmel l-approċċ, u jiffoka fuq l-iżvilupp tal-ħsieb kritiku tal-istudenti, il-kunfidenza fihom infushom u l-awtonomija.
Aspett importanti tal-kunċett ta’ l-iskola pre-primarja u l-iskola primarja fl-iskejjel ta’ Doga huwa l-kunċett li t-tfal kuntenti huma studenti aħjar. Il-promozzjoni tal-ħiliet soċjali u emozzjonali tal-istudenti permezz tal-proċess edukattiv għandha rwol importanti fil-kunċett edukattiv tal-iskejjel Doga bħala mezz importanti għall-involviment fl-edukazzjoni u wkoll għall-avvanz tal-prestazzjoni akkademika tal-istudenti.
Il-programm t-MBA huwa kunċett edukattiv oriġinali ieħor, maħluq minn Doga Schools għal-istudenti mid-9 sa l-11-il grad biex jgħin lill-istudenti jiffukaw l-istudji tagħhom fuq il-professjonijiet futuri tagħhom u biex jieħdu korsijiet relatati ma’ dawn. Il-programm t-MBA huwa wkoll iffukat biex jgħin lill-istudenti jifhmu l-ħtiġijiet tas-soċjetà, biex jgħinuhom jikbru bħala ċittadini soċjalment responsabbli u b’ħiliet aħjar, li huwa konformi mal-miri stabbiliti mill-qafas strateġiku tal-edukazzjoni u t-taħriġ 2020.
L-NLC u t-MBA jikkomplementaw lil xulxin b’mod li l-istudenti jkunu l-ewwel mgħammra bil-ħiliet għal ħsieb kritiku, kunfidenza fihom infushom, awtonomija u rieda biex jitgħallmu, u mbagħad jiksbu ħiliet intraprenditorjali, ħsieb kreattiv, abilitajiet għal-xogħol f’tim, u ċittadinanza attiva.

Meta jiġi komplut il-programm għar-responsabbiltà soċjali u skambju ta’ esperjenza, l-Iskejjel Doga jikkollaboraw ma’ skejjel pubbliċi, direttorji edukattivi reġjonali u nazzjonali, NGOs għall-edukazzjoni u jidħlu f’kampanji soċjali. Per eżempju, id-direttorat Provinċjali għall-edukazzjoni nazzjonali f’Istanbul u l-Iskejjel Doga qed jikkooperaw fuq il-proġett May All Your Dreams Come True biex inaqqsu t-tluq kmieni mill-iskola u jagħmlu l-edukazzjoni formali attraenti għall-istudenti minn distretti żvantaġġati. L-Iskejjel Doga jikkoperaw ukoll maċ-Ċentru għar-Riċerka u l-Applikazzjoni għat-Tfal li jgħixu fit-Triq, fl-Università ta’ Maltepe f’Istanbul.

L-Universita’ ta’ Malta, Ċentru għar-Reżistenza u s-Saħħa Soċjo-Emozzjonali

Iċ-Ċentru għar-Reżiljenza u s-Saħħa Soċjo-Emozzjonali fl-Università ta’ Malta jimmira li jiżviluppa u jippromwovi s-saħħa soċjali u emozzjonali u r-reżiljenza fit-tfal u ż-żgħażagħ. Dan jaħdem bħala ċentru ta’ riċerka transdixxiplinarju billi jesplora s-setturi varji tar-riċerka u l-għarfien pprovdut mid-dixxiplini differenti f’dan il-qasam, kif ukoll iwettaq xogħol ta’ riċerka u żvilupp f’dan il-qasam, li jindirizza bżonnijiet lokali u nazzjonali filwaqt li jikkontribwixxi għall-għarfien fid-dominju internazzjonali.

Iċ-Ċentru jfittex li jistabbilixxi sħubiji kollaborattivi ma’ riċerkaturi u prattikanti lokali, Ewropej u internazzjonali fil-promozzjoni tas-saħħa soċjo-emozzjonali u r-reżiljenza fit-tfal ta’ l-iskola u żgħażagħ, b’rabtiet ma’ riċerkaturi u istituzzjonijiet Ewropej, Amerikani u Awstraljani. Iċ-Ċentru kien il-koordinatur ta’ proġett ta’ riċerka ta’ tliet snin tal-IRSES tal-UE dwar il-promozzjoni tas-saħħa mentali fl-iskejjel b’żewġ universitajiet Brittaniċi u żewġ universitajiet Awstraljani (PMHS) u bħalissa huwa l-koordinatur ta’ proġett ieħor LLP Comenius iffinanzjat mill-UE dwar l-iżvilupp ta’ kurrikulu tar-reżiljenza fl-iskejjel Ewropej li jinvolvu sitt universitajiet Ewropej (RESCUR). Huwa wkoll sieħeb fi proġett LLP Comenius ieħor dwar ir-reżiljenza tal-għalliema (ENTRÉE), u fi studju internazzjonali dwar il-benessri tat-tfal (Children’s World). Iċ-Ċentru jippubblika wkoll il-Ġurnal Internazzjonali ta’ l-Edukazzjoni Emozzjonali, ġurnal internazzjonali, li jinstab onlajn, b’aċċess miftuħ, li jiġi rivedut mill-pari.

Panevėžio rajono švietimo centras (PRSC)

Iċ-Ċentru Edukattiv Panevezys District huwa organizzazzjoni pubbliku u mingħajr skop ta’ profitt, stabbilit mill-Kunsill tal-Muniċipalità Distrettwali ta’ Panevezys fl-1995 u li jinsab f’Panevezys City, il-Litwanja. L-għanijiet taċ-Ċentru huma li jiżviluppa l-kompetenza professjonali tal-membri tal-komunitajiet ta’ l-iskejjel u jippromwovi t-tixrid ta’ innovazzjonijiet pedagoġiċi. Iċ-ċentru jipprovdi taħriġ għal 30-il komunità edukattiva li jinsabu l-aktar fid-Distrett ta’ Panevezys.

Iċ-Ċentru għandu l-għan li jiżviluppa l-kompetenza professjonali ta’ gruppi komunitarji differenti (żgħażagħ, membri ta’ komunitajiet skolastiċi, anzjani) u jippromwovi t-tixrid ta’ innovazzjonijiet fl-edukazzjoni. L-attivitajiet taċ-Ċentru jirrispondu għall-prijoritajiet tal-edukazzjoni nazzjonali, il-ħtiġijiet tal-iskejjel u individwi apprendisti, u l-viżjoni ta’ soċjetà ta’ tagħlim tul il-ħajja. Il-kompitu ewlieni taċ-Ċentru huwa li joffri taħriġ, workshops, seminars, u internships. Is-servizz ta’ esperti freelance ta’ l-edukazzjoni u prattikanti rikonoxxuti li jħarrġu huma disponibbli kemm għall-għalliema distrettwali kif ukoll għall-maniġers tal-iskejjel.

It-tim taċ-Ċentru joffri attivitajiet ta’ riċerka u proġetti ta’ tagħlim, jiżviluppa kooperazzjoni bejn gruppi komunitarji differenti, organizzazzjonijiet governattivi, organizzazzjonijiet mhux governattivi u msieħba barranin. It-tim jirrispondi ukoll għall-ħtiġijiet tal-komunità edukattiva, fir-rigward ta’ kwalifiki, aspetti professjonali u kulturali.

Iċ-Ċentru kontinwament jipparteċipa fi proġetti u programmi nazzjonali u internazzjonali u l-membri tal-persunal tiegħu jxerrdu l-esperjenza f’diversi konferenzi internazzjonali. Fl-2012-2014, iċ-Ċentru tal-Edukazzjoni Distrettwali ta’ Panevezys flimkien mal-imsieħba tiegħu minn Spanja, il-Polonja u l-Portugall implimentaw proġett ta’ tagħlim Grundtvig. Id-Direttorat tal-Kumitat tal-Edukazzjoni tal-UE ħabbar il-proġett bħala storja ta’ suċċess. Il-maniġer tad-Direttorat Michal Krejza fl-ittra tiegħu lil kull pajjiż imsieħeb esprima l-gratitudni tiegħu għal riżultati innovattivi u attitudni kreattiva. Fil-pjattaforma tar-riżultati tal-proġett dan ġie identifikat bħala eżempju tajjeb għal organizzazzjonijiet edukattivi differenti, li jimplimentaw proġetti Erasmus +.

Iċ-Ċentru tal-Edukazzjoni jikkoordina l-Università tat-Tielet Age tat-Territorju ta’ Panevezys kif ukoll it-tagħlim informali distrettwali ta’ Panevezys.