Кампусът в Бейкоз на Училища Дога беше домакин на 2-дневно обучение за учители по проекта MOV-UP. Обучителите в програмата бяха:

Проф. Валери Соларс, Педагогически факултет на Университета в Малта с встъпителна презентация на тема „Образователни резултати в ранните детски години – сравнителен анализ на националните учебни програми“;

Рената Янкевисиене и Юргита Вайтекуниене от Образователния център в Паневежис (Литва) на тема „Значение на игрите и експериментите в природата за развиване на емоционална интелигентност“;

Проф. Кармел Чефай от Университета на Малта проведе семинар на тема „Прилагане на учебната програма за устойчивост в предучилищното и началното образование“;

Дуйгу Яман и Рамазан Сезер от Училища Дога представиха практически примери за „Емоционално образование в часовете по STEM“;

Иглика Ангелова от Фондация „Междукултурно сътрудничество“, Представи „Ускоряване формирането на ценности на децата в учебна среда“;

Доц. Мария Ампарцаки от Университета на Крит направи онлайн презентация с модерация на място на тема „Историческото изкуство като средство за обучение чрез изследване“.