11 – 14 юни 2019 г.

Центърът за устойчивост и социално-емоционално здраве към университета в Малта беше домакин на шестата среща на проекта MOV-UP. Партньорите прегледаха резюметата, получени в отговор на поканата за участие в Международната конференция в Истанбул. Бяха обсъдени и планирани различни подробности за пред-конферентната програма и дневния ред на конференцията. Отговорностите на партньорите по финализиране на публичните продукти на проекта бяха разпределени и бяха определени срокове.