Ноември и декември 2019 г. бяха изпълнени с дейности за популяризиране на MOV-UP, организирани от Департамента за предучилищно образование в Университета на Крит.

Три семинара, на които присъстваха повече от 65 участници, се проведоха в университетския кампус „Галос“ в Ретимно на 23 ноември, 4 декември и 8 декември.

Бяха проведени две обучения на терен с общо 110 участници: проучване на казус във Венецианската крепост Кулес в Ираклион (7 декември) и учебно посещение в манастира Аркади (15 декември).

 На 11 декември в Международният изследователски център по хуманитарни, социални и образователни науки в Ретимно беше организиран семинар с 85 учители и студенти, които бяха информирани за дейностите и резултатите от проекта.

 Заключителното събитие се проведе на 18 декември в Младежкия център на община Ретимно и на него присъстваха деца, родители и учители.

 Темите презентациите и занятията по време на каскадните събития бяха представени от:

Доц. Мария Ампарцаки, катедра за предучилищно образование;

Василики Янаку, учител в предучилищна степен, докторант

Николаос Геракянакис, музикален специалист, аспирант

Доц. Михаил Калоянакис, катедра за предучилищно образование

Анастасия Стаматаки, учител в предучилищна степен, аспирант

Анна Ставрулаки, учител,

Стиляни Францескаки, учител в предучилищна степен,

Стилияни Цацараки, учител в предучилищна степен

Йоргос Фануракис, преподавател по английски език, докторант,

Димитра Калиянаки, учител в предучилищна степен, магистър по изкуства

Костас Кристидис, член на ЕЕП

София Трули, Музей за съвременно изкуство на Крит

Проектният екип на MOV-UP от Департамента за предучилищно образование на Университета в Крит работи по подготовката на програма за 5-дневен обучителен курс MOV-UP, който ще бъде публикуван на платформата School Education Gateway като възможност за обучение за учители които са получили субсидии за мобилност от Еразъм+ КД1.