25 ноември 2019

„MOV-UP – Траектория на постиженията“ беше заглавието на каскадния семинар по проекта MOV-UP, проведен в София на 25 ноември 2019 г. Събитието беше посетено ит над 50 учители от предучилищния и началния етап на образованието, директори, представители на местната образователна администрация, РУО, нестопански организации.

Преподавателите, които участваха в дейности по проекта MOV-UP, представиха своя опит пред публиката. Сертификати и благодарствени писма бяха връчени на учителите с най-успешни практики.