30 март – 3 април 2019 г.

Домакин на петата среща по проекта беше Университета в Крит. Партньорската среща даде възможност на експертите да вземат участие и да наблюдават учебни дейности по метода учене чрез изследване с участието на учители и деца в предучилищна и начална училищна възраст по време на посещение в манастира Аркади. Експертният екип на Департамента за предучилищно образование на университета демонстрира отлична организация на образователни дейности с над 200 участници.

Експертният уъркшоп на партньорите се проведе на 2 април в Интердисциплинарния изследователски център по хуманитарни, социални и образователни науки в университетския кампус Галос в Ретимно. Фокусът на дискусиите беше организирането на Международната валоризационна конференция в Истанбул и формулирането на препоръки за образователни политики.

В края на работния ден партньорите посетиха Музея на образованието в Ретимно “Ксенизеум”. Те разгледаха художествените инсталации, създадени със стари учебни помагала и мебели, и участваха в кратък уъркшоп.