Обучения на учители

Седма среща на партньорите в Истанбул

Седма среща на партньорите в Истанбул

17 октомври 2019 г. Кратка среща на партньорите се проведе ден преди откриването на Международната валоризационна конференция в Истанбул. Бяха уточнени логистични подробности за пленарните сесии и модерирането на семинарите в конферентната програма. Външният оценител...

повече информация
Шеста среща на партньорите в Малта

Шеста среща на партньорите в Малта

11 – 14 юни 2019 г. Центърът за устойчивост и социално-емоционално здраве към университета в Малта беше домакин на шестата среща на проекта MOV-UP. Партньорите прегледаха резюметата, получени в отговор на поканата за участие в Международната конференция в Истанбул....

повече информация
Пета среща на партньорите в Ретимно

Пета среща на партньорите в Ретимно

30 март – 3 април 2019 г. Домакин на петата среща по проекта беше Университета в Крит. Партньорската среща даде възможност на експертите да вземат участие и да наблюдават учебни дейности по метода учене чрез изследване с участието на учители и деца в предучилищна и...

повече информация
Четвърта среща на партньорите в Кранево

Четвърта среща на партньорите в Кранево

29 август 2018 г.   В рамките на Международния курс за обучение на учители в Кранево (България) беше проведена среща на партньорите. По време на кратката сесия партньорите обмениха информация за развитието на проекта, обсъдиха дейностите след МКОУ и...

повече информация
Трета среща на партньорите в Колоди

Трета среща на партньорите в Колоди

26–28 февруари 2018 През февруари 2018 г. Домакин 3-та среща на проекта MOV-UP беше Фондация “Карло Колоди”. Срещата беше важен момент преди представянето на междинния отчет за напредъка на проекта. Във Вила Арканжели, в която се помещава в един от образователните...

повече информация
Втора среща на партньорите в Паневежис

Втора среща на партньорите в Паневежис

11–14 юни 2017 г.   Втората среща на партньорите от проекта MOV-UP се проведе в гр. Паневежис (Литва). Партньорите обсъдиха напредъка на проекта и планираха предстоящите национални обучения за учители. По време на престоя си в града, партньорите имаха възможност да...

повече информация
Първа среща на партньорите в София

Първа среща на партньорите в София

  Първата международна среща по проекта MOV-UP беше организирана съвместно от Район „Надежда” на СО и Фондация “Междукултурно сътрудничество” в София. Партньорите обсъдиха планираните дейности по проекта и техния график за изпълнение. Те споделиха мнения за...

повече информация