Partners

Sofya belediyesine bağlı bölgesel ilçe ‘’Nadezda’’

 ‘’Nadezda’’ Sofya belediyesinin 24 ilçesinden biridir. Bu ilçenin eğitim dairesi 12 belediyeye ait anaokulu, 9 devlet okulu, 6 halk eğitim merkezi ve çocuklarla çalışan Büyük Şehir Merkezinden sorumludur. Bu bölge aynı zamanda 3 özel okulda da faaliyet göstermektedir.

‘’Nadezda’’ Sofya ilinin en yoğun endüstri bölgesidir. Geniş kapsamlı alışveriş tesisleri, ticari depolar bu bölgede etkindirler. Bu bölgenin nüfusunun çoğu ticaretle ve küçük boyutlu işletmelerle yaşamlarını sürdüren çok kültürlü bireylerden oluşan göçebe toplulukları içerir. Sonuç olarak bu bölgede çeşitli uluslardan gelen vatandaşlar ve aileleri yaşamaktadır: Çinliler, Vietnamlılar, MOV-UP PROJE ORTAKLARI

Sofya belediyesine bağlı bölgesel ilçe ‘’Nadezda’’
‘’Nadezda’’ Sofya belediyesinin 24 ilçesinden biridir. Bu ilçenin eğitim dairesi 12 belediyeye ait anaokulu, 9 devlet okulu, 6 halk eğitim merkezi ve çocuklarla çalışan Büyük Şehir Merkezinden sorumludur. Bu bölge aynı zamanda 3 özel okulda da faaliyet göstermektedir.

‘’Nadezda’’ Sofya ilinin en yoğun endüstri bölgesidir. Geniş kapsamlı alışveriş tesisleri, ticari depolar bu bölgede etkindirler. Bu bölgenin nüfusunun çoğu ticaretle ve küçük boyutlu işletmelerle yaşamlarını sürdüren çok kültürlü bireylerden oluşan göçebe toplulukları içerir. Sonuç olarak bu bölgede çeşitli uluslardan gelen vatandaşlar ve aileleri yaşamaktadır: Çinliler, Vietnamlılar, Afganlar, Nijeryalılar, Etiyopyalılar, Iraklılar, Libyalılar, Suriyeliler ve diğerleri. Bu ulusların çocukları bu bölgedeki okullara ve anaokullarına devam ederler. Ülkede en büyük ulusal azınlığı temsil eden Türkler ve Çingeneler aynı zamanda bu bölgede yaşar. Anne ve babalarının beyanlarına göre bu bölgedeki Çingene soyunun aşağı yukarı çocuklarının %4.5 kadarı eğitime devam eder. (gerçekte sayıları daha fazladır fakat bu bilgi etnik nedenlerle desteklenmemektedir çünkü etnik kimliğe sahip gruplar kendi kendilerini tanımlamakta zorlanırlar) Bu bölgedeki okullar özellikle azınlık grubuna dâhil olan çocukların ve öğrencilerin uyumu ve sosyalleşmesi ile ilgili projelerde ve programlarda çalışırlar böylelikle eğitim sürecinin etkinliğinin artışına ivme kazandırırlar.

Bölgesel Eğitim Dairesi yönetimi eğitimin etkinliğini artırmak için tüm okullarda ve anaokullarında uygulanan projelerin gerçekleşmesini destekler ve katkıda bulunur. Son yıllarda uygulanan projelerden bazıları: 1. BG051RO001-3.1.03-0001 projesi “ Pedagoji alanındaki uzmanların aranan özellikleri”, BG051RO001-4.2.05-0001 ESF OP ‘’İnsan Kaynakları Dairesi’’ bu projenin eş finansmanıdır. 2. “ Genç insanlar için okulu çok daha çekici hale getirelim’’ – Çağdaş, yenilikçi, girişimci ufuklar adına okulun öz-olumlama ve hazırlık sürecinde oluşu/ BAŞARI/ ESF OP ‘’İnsan Kaynakları Dairesi’’ bu projenin eş finansmanıdır

Kültürlerarası Ortaklık Kurumu (ICCF)

Ulusal düzeyde ICCF bölgede azınlık olan çocukların ve gençlerin kültürel ve sosKültürlerarası Ortaklık Kurumu (ICCF) kar gütmeyen sivil toplum kuruluşu olup 2003 yılında kurulmuştur. Uluslararası ve ulusal düzeyde eğitim projelerinin uygulanmasında etkin olan ICCF hızla değişen rekabet dünyasının dinamiğine ayak uydurmak isteyen öğrencilerin gereksinimlerine yeterince yanıt verebilecek öğretmenlere yardım edebilmek için modern eğitim aktivitelerinin uygulanmasını destekler. ICCF ulusal, bölgesel, Avrupa ve uluslararası düzeyde hoşgörü, uzlaşma, karşılıklı saygı ve birlikte çalışmayı desteklemek; iyi örnekleri ve özgür fikir alışverişini cesaretlendirmeyi ve desteklemeyi; bilginin vb. yayılmasına katkıda bulunan girişimler aracılığıyla toplumun sürekli gelişimine ve ilerlemesine yardım etmek amaçlarından bazılarıdır. Ulusal düzeyde ICCF eğitim kuruluşları (okullar ve üniversiteler) diğer sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve Ulusal eğitim daireleriyle birlikte çalışır.

Kuruluşundan beri, ICCF Avrupa Birliği tarafından desteklenen LLP (Hayat Boyu Öğrenme Programı) Socrates programları çerçevesinde 12 uluslararası projede koordinatör ve ortak olarak rol oynamıştır. Bu projelerden bazıları çok kültürlülük ve kültürlerarası problemlerle ilgiliyken diğerleri öğretmenlerin niteliği ile ilgili sorunları ve öğretim malzemeleri ve kaynaklarıyal uyumuna ilişkin projelerin uygulanabilmesinde yerel yönetimle ve bölgesel eğitim yetkililer ile birlikte çalışır. 2007 den beri söz konusu alanda 3 proje çerçevesinde ortak ve öncü olarak çalışmıştır, bu projeler Etnik Azınlıklardaki Çocukların ve Gençlerin Eğitsel Uyumunu amaçlayan ulusal Merkezin finansal desteği ile uygulanmıştır.

PANEPISTIMIO KRITIS (Girit Üniversitesi)

Girit Üniversitesi çok disiplinli, araştırmaya dayalı devlet kuruluşudur. 1973 yılında kurulan Üniversite şu anda 5 farklı okulda ( Felsefe, Eğitim, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri & Mühendislik ve Tıp) 17 farklı bölüm ile Gözlemevi, Doğal Tarih Müzesi ve Genel Üniversite Hastahanesi gibi kuruluşlara sahiptir.

Çalışma Alanı
Her seksiyonun kendi içinde ayrılmış bir dizi farklı bölümünde araştırma ve araştırma eğitim etkinlikleri organize edilir. Araştırma etkinlikleri merak odaklı projelerden uygulamaya dayalı projelere veya diğer kuruluşlardaki araştırma grupları ile ortaklaşa çalışmaya kadar geniş bir yelpazede yer alır. Söz konusu ortaklaşa çalışmalar hem temel ve uygulanmış araştırmanın giderek artan çok disiplinli ve disiplinler arası karakterine ayna tutarken, Üniversitenin birçok lisansüstü ve doktora programlarının disiplinler arası yaklaşımını da yansıtır. Sürekli araştırma odaklı yaklaşımı olan Girit Üniversitesi Avrupa Birliği ile araştırmacıların devamlılığı, iyileştirilmesi ve aynı zamanda araştırmacıların hareketliliği için EURAXESS Avrupa ağının bir parçasını oluşturmak konusunda mutabakata varan ilk Yunan Üniversitesidir. Üniversite tamamıyla kalite kontrolünde yer alır ve hem akademik hem de yönetime ilişkin yapılanmaların denetlendiği kalite standartları toplantılarını mutlak belirli aralıklarla düzenler.

Girit Üniversitesinde Okulöncesi Eğitimi bölümü 17 bölümden biridir.
İki tür amacı vardır: (a) öğrencileri için nitelikli öğretimi ve temel eğitime ilk adımı ve hazırlığı sağlamak (b) eğitimsel araştırmayı ve pedagojik uygulamaları iyileştirmek. Bölüm başarıyla 4 araştırma laboratuvarında birçok sayıdaki araştırma projelerini yürütür, uygular ve üretir: (a) Pedagojik- Eğitimle ilgili Araştırma ve uygulamalar, (b) Psikolojide Araştırma, (c) Drama ve Güzel Sanatlarla ilgili/Estetik Eğitim üzerine Araştırma, (d) Müzik ve Psikokinetik Eğitim. Merkez (a) Genel Eğitim, Okulöncesi Müfredat ve Uygulama da uzmanlaştığı gibi (b) Özel Eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitiminde özellikle erken müdahalede uzmanlaşmışlardır. Girit Üniversitesindeki Okulöncesi Eğitim bölümü aşağıdaki ülkelerde birçok üniversite ile Araştırma üzerine işbirliği içindedir: Birleşik Krallık, Kanada, Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Malta, İspanya, Polonya, Litvanya, Finlandiya, Amerika ve Kıbrıs.

Fondazione Nazionale Carlo Collodi (FNCC)

The Fondazione Nazionale Carlo Collodi (FNCC) is a private Italian non-profit organisation established by President of the Italian Republic in 1962. It is a Cultural Institution of National Interest on the basis of its activities since 1990. Its mission is to promote the culture of and for children in Italy and worldwide through the character of Pinocchio and his adventures, created by Carlo Lorenzini aka Collodi, who took his pen name from the native village of his mother in Tuscany, where he spent his childhood and the FNCC has its official seat. In Collodi, FNCC created, owns and manages a park of art and architecture dedicated to Pinocchio, which is also a venue for children with their families or schools to experience informal or non-formal learning context and activities.

The educational aims and the arts in the work of Carlo Collodi led FNCC also to research on educational methodologies which have been taught to teachers and piloted in cooperation with several schools. Since 2009 this is the core of several EU funded projects which FNCC cooperated to design and implement, in the framework of LLP 2007-2013 first, then of ERASMUS+.

FNCC coordinated the CMP projects: “P.IN.O.K.I.O” on collective narrative creation and sharing both in classroom and by the web for intercultural and social inclusion; “ARTinED” to develop a methodology and a training course for teachers based on a creative use of the arts as a key component of curriculum subjects in primary school; it has been a partner in GMP “ALICE-Adult Learning for Intergenerational Creative Experiences” and in “ARTES” for the dissemination of excellent projects in education. Presently besides the MOV-UP project FNCC is partner in: “ARTinED online” to create an online e-learning platform providing teachers training in the ARTinED methodology; “META” for arts as inclusive tool for children from minority backgrounds in primary schools; “T&D Stories” on Theatre and Digital Storytelling for social inclusion and training of disadvantaged adults.

ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş.

ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş. is the managing company, which stays behind Doğa Schools – a chain of schools with 104 campuses all around Turkey, 2 campuses in Cyprus and Doğa College in Canada. The schools in total have 7500 staff members and educate 75.000 students from kindergartens to the end of the high-school education cycle.

The aim of Doğa Schools is to provide pupils with competencies that they can become multi-directional, participative, creative and sensitive individuals of the future. The active citizenship and values based education are among the main principled of the educative process, which aims to educate responsible citizens. The teaching staff and the management of the institution are actively engaged in development and implementation of innovative teaching concepts. Two of these concepts are the most important for students’ development and complement each other: Natural Learning Concept (NLC) and MBA for teenagers (t-MBA).

The NLC is the primary education model of Doğa Schools in which learning is inspired and supported by interaction with nature, which is an active component of the curriculum. Children who grow in big cities are removed from nature, so the NLC curriculum supports awareness of the natural processes and life-cycles, the interdependence of the man and nature, responsible use of resources. The NLC actively applies the learning by doing approach, and focuses on development of the learners’ critical thinking, self-confidence and self-reliance.

Important aspect of the pre-primary and primary school concept at Doga schools is the notion that happy children are better learners. Promoting students’ social and emotional skills through the educational process plays important role in the educational concept of Doga schools as an important means for engagement in the education and also for advancement of students’ academic performance.

The t-MBA program is another original educational concept, created by Doga Schools for students from 9th to 11th grade to help students focus their studies on their future profession and to take courses following their own career plan. The t-MBA program is also focused on helping students’ to understand the society’s needs, to help them grow as socially responsible and better skilled young citizens, which is in line with the goals set by the strategic framework of Education and training 2020.

NLC and t-MBA complement each other in a way that students are first equipped with the skills for critical thinking, self-confidence, self-reliance and willingness to learn, and then they acquire entrepreneurial skills, creative thinking, goal setting, abilities for team-work and active citizenship.

Following their program for social responsibility and exchange of experience, Doga Schools collaborate with public schools, regional and national educational directorates, NGOs for education and engage in social campaigns. For example, the Provincial directorate for national education in Istanbul and Doga Schools have been cooperating on the project May All Your Dreams Come True to reduce the early school leaving and making formal education attractive for the students from disadvantaged districts. Doga Schools also cooperate with the Research and Application Centre for Street Children at Maltepe University in Istanbul.

ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş. Doğa Okullarının bağlı olduğu idari bir şirkettir. Doğa okulları – tüm Türkiye’ye yayılmış 1 kampüsün, Kıbrıs’ta 2 kampüsün ve Kanada’da Doğa kolejinin olduğu bir okullar zinciridir. Okullar toplamda 7500 çalışana sahipken anaokulundan liseye kadar 75.000 öğrenci yetiştirmektedir.
Doğa Okulları gelecekte çok yönlü, katılımcı, girişken, yaratıcı ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Ağaç yaşken eğilir misali şimdiden bu kazanımlarla öğrencilerini donatmayı hedefler. Eğitim müfredatına tüm disiplinlerde yedirilmiş aktif vatandaşlık ve değerler eğitim sürecinin temel prensipleri arasında yer alır ve sorumlu vatandaşlar eğitmeyi amaçlar. Öğretmen kadrosu ve kurumun tüm yöneticileri yenilikçi öğretim konseptlerinin gelişmesi ve uygulanmasına etkin olarak katılırlar. Bu konseptlerin ikisi öğrencilerin gelişiminde en önemli ve birbirlerini tamamlar niteliktedir. Doğa Konseptli Öğrenim Modeli (NLC) ve gençler için MBA (t-MBA). Müfredatın etkin bir unsuru olan NLC ilkokul eğitim modeli olup öğrenme doğadan ilham alınarak gerçekleşir ve öğrenme süreci doğa ile karşılıklı etkileşim içindedir. Çocuklar ne yazık ki doğadan kopartılmış büyük şehirlerde yetişmeye maruz bırakılmıştır, böylece NLC müfredatı doğanın süreç ve yaşam döngüsü, insanoğlunun ve doğanın birbirlerine bağımlılığı, kaynakların kullanımdan sorumlu olabilmek farkındalığını destekler. NLC etkin olarak yaparak yaşayarak öğretir ve öğrencilerin eleştirel düşünme, özgüven yetilerinin gelişimine odaklanır. Doğa okullarının anaokul ve ilkokul bölümlerinin en önemli görüşü mutlu çocuklar çok daha iyi öğrenir inancıdır. Öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini eğitim süreci boyunca artırmak Doğa Okullarının eğitim konseptinde önemli bir rol oynar böylelikle bu kazanımlar eğitimin önemli bir unsuru olup aynı zamanda öğrencilerin akademik randımanlarının gelişimine de katkıda bulunur.
t-MBA Doğa Okulları tarafından yaratılan 9. Sınıftan 11. Sınıfa kadar öğrencilerin gelecekteki profesyonel yaşamlarını düşleyerek çalışmalarına odaklanmalarını ve kendi kariyer planları üzerine kurslar almalarını sağlayan diğer bir özgün eğitim modelidir. t-MBA programı öğrencilere toplumun gereksinimlerini kavramaya yardım ederken; 2020 Eğitim ve Öğretim stratejik çerçeve programının amaçları ile uyumlu daha iyi becerilerle donatılmış ve sosyal sorumluluk bilincinde olan bireyler yetiştirebilmeyi amaçlar. NLC ve t-MBA birbirlerini yapbozun iki önemli ana parçası gibi tamamlarlar böylece öğrenciler eleştirel düşünebilme, özgüven, kendine inanma, öğrenmeye isteklilik becerileriyle donatılırlar sonrasında girişimcilik becerileri, yaratıcı düşünebilme, hedef belirleyebilme, takım çalışması yapabilme ve etkin vatandaş olabilme kazanımları elde edebilirler.

Doğa Okulları sosyal sorumluluk ve deneyimlerin paylaşılabilmesi programını takip ederken devlet okulları, ilçe ve il müdürlükleri, eğitim odaklı STK/sivil toplum kuruluşları ile sosyal kampanyalarda birlikte çalışırlar. Örneğin İstanbul ili Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğa Okulları ‘’ Tüm Düşleriniz Gerçek Olabilir mi?’’ adlı projede erken okul terki sayısını azaltabilmek ve dezavantajlı bölgelerdeki öğrenciler için resmi eğitimi daha cezbedici hale getirebilmek adına birlikte çalışmaktadırlar. Doğa Okulları aynı zamanda İstanbul’da Maltepe Üniversitesinin bünyesinde bulunan Sokak Çocukları için Araştırma ve Uygulama Merkezinde birlikte çalışmaktadırlar.

Malta Üniversitesi, esneklik, duygusal yılmazlık ve sosyo-duygusal sağlık merkezi

Malta Üniversitesi, esneklik, duygusal yılmazlık ve sosyo-duygusal sağlık merkezi.

Malta Üniversitesi bünyesindeki esneklik, duygusal yılmazlık ve sosyo-duygusal sağlık merkezi çocukların ve genç insanların sosyal ve duygusal sağlığını ve duygusal yılmazlık düzeyinin artırabilmesi adına esnek müfredat ile donatabilmenin yollarını arar. Disiplinler ötesi araştırma merkezi olup sahada farklı disiplinler tarafından sağlanan çeşitli araştırma ve uzman görüşlerinden, verilerinden faydalanarak faaliyet gösterir ve yerel, ulusal gereksinimleri irdelerken uluslararası sahadaki bilginin zenginleşmesine de katkıda bulunur ve o alandaki araştırma ve geliştirme çalışmasını yürütür. Merkez Avrupalı, Amerikalı ve Avusturalyalı araştırmacılar ve kuruluşlarla bağlantıya geçerek okuldaki çocukların ve gençlerin sosyo-duygusal sağlıklarını ve esnek, mutlu, huzurlu öğrenme ortamları içinde olup duygusal yılmazlık düzeylerini artırabilmeleri adına yerel, Avrupalı ve uluslararası araştırmacılar, uygulayıcılar ile işbirlikli ortaklığı kurmayı hedefler. Okullarda akıl sağlığını artırma, iyileştirme konulu üç yıllık EU IRSES araştırma projesinde koordinatör olup iki İngiliz Üniversitesi ve iki Avustralya Üniversitesi ile ortaktı (PMHS). Şu anda diğer bir Avrupa Birliğinin fonladığı LLP Comenius programında 6 Avrupalı Üniversitenin (RESCUR) Dalgaların kıyıya vurması programı projesinin de dâhil olduğu Avrupa okullarında esnek bir müfredata sahip olabilmesi konulu projede koordinatördür. Aynı zamanda öğretmenin esnekliği üzerine (ENTRÉE) LLP Comenius projesinde ortaktır ve (Çocuğun Dünyası) çocuğun iyiliği, saadeti üzerine uluslararası çalışma. Merkez aynı zamanda uluslararası online/çevrim içi, açık erişim, hakemli dergi olan Duygusal Eğitim Dergisini yayınlar.

Panevėžio rajono švietimo centras (PRSC)

Panevezys Bölgesi Eğitim Merkezi Litvanya Panevezys şehrinde 1995 tarihinde Panevezys Bölgesi Belediye Konseyi tarafından kurulmuş olup kar amacı olmayan bir devlet kuruluşudur. Merkezin amacı okul toplulukları üyelerinin profesyonel yeterliliklerini geliştirmek ve pedagojik yeniliklerin bakış açısının yayılmasını artırmaktır. Merkez temel olarak Panevezys bölgesinde konumlanmış olan 30 eğitim topluluğu için hizmet içi eğitim sağlar.

Merkez farklı topluluk gruplarının (gençlik, okul topluluğu üyeleri, son sınıf öğrencileri) profesyonel yeterliliklerini geliştirmek ve eğitimdeki yeniliklerin yayılmasını artırmak için çaba gösterir. Merkezin etkinlikleri ulusal eğitimin önceliklerine, okul ihtiyaçlarına ve eğitim gören bireylere ve hayat boyu öğrenme toplum görüşüne cevap verir. Merkez temel görevini göz önüne alarak süreli eğitimler, seminerler, atölye çalışmaları, stajlar sunar. Serbest çalışan eğitim uzmanları ve bilgili eğiticiler-uygulayıcılar tarafından eğitilebilmek hem bölge öğretmenleri hem de okul yöneticileri için de mümkündür.

Merkezin ekibi farklı topluluk grupları, devlet kuruluşları, özel organizasyonlar ve yabancı ortaklar arasındaki iletişimi geliştirerek araştırma etkinlikleri ve öğrenme projeleri sunar. Nitelik, profesyonel ve kültürel açıları önemseyerek eğitim topluluğunun ihtiyaçlarına yanıt verir.

Merkez sürekli ulusal ve uluslararası projelerde ve programlarda yer alır ve merkezin üyeleri uluslararası konferanslarda deneyimlerini paylaşır ve tanıtımını yaparlar. 2012-2014 yılları arasında Panevezys Bölgesi Eğitim Merkezi İspanya, Polonya ve Portekiz ülkelerinden ortaklarıyla Grundtvig öğrenme projesini uygulamışlardır.’’ 2020 yılına doğru Yetişkin Eğitimi Yolları’’ EU Eğitim Komitesi Müdürlüğü projeyi başarılı bir öykü olarak duyurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Michal Krejza mektubunda her ortak ülkeye yenilikçi sonuçlar ve yaratıcı yaklaşımları için minnettarlığını ifade etti. Bu proje Erasmus + uygulayan farklı eğitim organizasyonları için iyi örnek olarak tanındı.

Eğitim Merkezi
Panevezys bölgesinde bulunan Üçüncü Çağ/Third Age Üniversitesi ile birlikte Panevezys bölgesi non-formal yetişkin öğrenme merkezini de koordine eder.