11-14 Ιουνίου 2019  

Το Κέντρο Ψυχικής Ανθεκτικότητας και Κοινωνικο-Συναισθηματικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας φιλοξένησε την 6η συνάντηση του έργου MOV-UP. Οι εταίροι εξέτασαν τις περιλήψεις που ελήφθησαν ως απάντηση στην πρόσκληση συμμετοχής για συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Αξιοποίησης MOV-UP στην Κωνσταντινούπολη (MOV-UP International Valorisation Conference in Istanbul).Συζητήθηκαν και προγραμματίστηκαν διάφορες λεπτομέρειες της ημερήσιας διάταξης και του συνεδρίου. Διανεμήθηκαν οι ευθύνες των εταίρων για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του δημόσιου έργου και καθορίστηκαν οι προθεσμίες.