30 Μαρτίου –  3 Απριλίου 2019

Η 5η συνάντηση έργου φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Η συνάντηση των εταίρων έδωσε την ευκαιρία στους εμπειρογνώμονες του έργου να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν μαθησιακές δραστηριότητες μέσω της διερευνητικής μάθησης,  με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και παιδιών στην προσχολική και σχολική ηλικία κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στη Μονή Αρκαδίου. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης στο UoC επέδειξε εξαιρετική οργάνωση των δραστηριοτήτων έρευνας με περισσότερους από 200 συμμετέχοντες.

Το εργαστήριο εμπειρογνωμόνων των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου στο Διεπιστημονικό Κέντρο Ερευνών Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Επιστημών στην Πανεπιστημιούπολη στο Γάλλο Ρεθύμνου. Το επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η διοργάνωση του MOV-UP International Valorisation Conference (Διεθνούς Συνεδρίου Αξιοποίησης MOV-UP στην Κωνσταντινούπολη) και η διαμόρφωση των προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής του MOV-UP.

Στο τέλος της εργάσιμης ημέρας οι συνεργάτες επισκέφθηκαν το Xeniseum – Μουσείο Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο. Απόλαυσαν τις καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν με παλιά εκπαιδευτικά βοηθήματα και έπιπλα και είχαν ένα σύντομο εργαστήριο.