29 Αυγούστου 2018

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων στα πλαίσια του Διεθνούς Μαθήματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στο Kranevo (Βουλγαρία). Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνάντησης, οι εταίροι αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του έργου μέχρι στιγμής, συζήτησαν τις δραστηριότητες μετά το ITTC και τις συνεχιζόμενες υλοποιήσεις στην τάξη κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019.