26-28 Φεβρουαρίου 2018

 

Τον Φεβρουάριο του 2018, η Fondazione Nazionale Carlo Collody φιλοξένησε την 3η συνάντηση του έργου MOV-UP. Η συνάντηση ήταν σημαντικό ορόσημο πριν από την υποβολή της έκθεσης προόδου για το έργο.

Στη Villa Arcangeli που στεγάζει ένα από τα εκπαιδευτικά κέντρα του ιδρύματος, πριν από την έναρξη του έργου, οι συνεργάτες επισκέφτηκαν τη Biblioteca Collodiana, που περιέχει μια ανεκτίμητη συλλογή με εκδόσεις της ιστορίας του Πινόκιο από πολλές χώρες του κόσμου.