Η σχολή Doğa Schools Beykoz φιλοξένησε μια διημερίδα MOV-UP Εθνική Εκπαίδευση Καθηγητών. Οι καθηγητές και εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν:

Valerie Sollars, Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μάλτας, με μια παρουσίαση για τα “Μαθησιακά αποτελέσματα για την εκπαίδευση στα προσχολικά χρόνια- “Μια συγκριτική ανάλυση των εθνικών προγραμμάτων σπουδών”.

Renata Jankeviciene και Jurgita Vaitiekuniene, από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης Panevėžys της Λιθουανίας με εσωτερικά και εξωτερικά πρακτικά μαθήματα με θέμα «Η σημασία των παιχνιδιών και των πειραμάτων στη φύση, αναπτύσσοντας την συναισθηματική νοημοσύνη»

 

Carmel Cefai, Πανεπιστήμιο της Μάλτας, με ένα εισαγωγικό σεμινάριο με τίτλο “Εφαρμογή προγράμματος σπουδών ψυχικής ανθεκτικότητας στην προσχολική εκπαίδευση”

 

Duygu Yaman και Ramazan Sezer, Σχολή Doğa, με πρακτικά παραδείγματα για την “Συναισθηματική Εκπαίδευση σε τάξεις STEM”

 

Iglika Angelova, Ίδρυμα Διαπολιτισμικής Συνεργασίας, Βουλγαρίας μίλησε για την “Επιτάχυνση της διαμόρφωσης των αξιών των παιδιών στο μαθησιακό περιβάλλον”

Μαρία Αμπαρτζάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης, έκανε μια ηλεκτρονική παρουσίαση με τη συγκράτηση της τάξης στην “Ιστορική τέχνη ως μέσο μάθησης βασισμένο στην έρευνα”