Η δεύτερη Εθνική Εκπαίδευση Καθηγητών MOV-UP πραγματοποιήθηκε στο γυμναστήριο Velzys στο Panevezys στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2017. Το πρόγραμμα της κατάρτισης ξεκίνησε από την συντονίστρια του προγράμματος  της Λιθουανίας Jurgita Vaitiekuniene. Το πρόγραμμα της κατάρτισης κάλυψε επίσης τα ακόλουθα θέματα:

«Περιβάλλοντα μάθησης στα προσχολικά χρόνια» που παρουσίασε η καθηγήτρια Valerie Sollars, Σχολή Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο της Μάλτας. Πρακτικά παραδείγματα για την «Συναισθηματική Εκπαίδευση στις τάξεις STEM» υλοποιήθηκαν από τις σχολές Ramazan Sezer και Burak Guvenisfrom Doga, Κωνσταντινούπολη

«Προσεγγίσεις ιστορίας για την προώθηση της αξιοποίησης των διαφορών» από την καθηγήτρια Paula De Waal από το Fondazione Nazionale Carlo Collodi (Ιταλία) και

«Επιτάχυνση της διαμόρφωσης των αξιών των παιδιών στο μαθησιακό περιβάλλον» από την  Iglika Angelova, του Ιδρύματος Διαπολιτισμικής Συνεργασίας (Βουλγαρία).