Συνεργάτες

Περιφερειακή περιοχή «Nadezhda», Δήμος Σόφιας

Περιφερειακή περιοχή «Nadezhda», Δήμος Σόφιας
Η περιφερεια «Nadezda» είναι μία από τις 24 συνοικίες του Δήμου Σόφιας. Το Τμήμα Εκπαίδευσης της Περιφέρειας είναι υπεύθυνο για 12 δημοτικά νηπιαγωγεία, 9 δημόσια σχολεία, 6 κοινοτικά κέντρα και μητροπολιτικό κέντρο για εργασία με παιδιά. Στην περιοχή λειτουργούν επίσης 3 ιδιωτικά σχολεία.

Η «Nadezda» επικεντρώνεται σε μεγάλο μέρος της στη βιομηχανία στη Σόφια. Οι εμπορικές αποθήκες και τα μεγάλα εμπορικά συγκροτήματα τρέχουν εκεί δραστηριότητα στη συνοικία. Ο πληθυσμός της περιοχής είναι πολυπολιτισμικός, με πολλούς ανθρώπους μεταναστευτικής καταγωγής, που ασχολούνται με το εμπόριο και τις μικρές επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα αυτού, πολλοί πολίτες από διάφορες εθνικότητες και οι οικογένειές τους ζουν στην περιοχή: Κινέζοι, Βιετναμέζοι, Αφγανοί, Νιγηριανοί, Αιθίοπες, Ιρακινοί, Λίβυοι, Σύροι και άλλοι. Παιδιά από αυτές τις εθνικότητες παρακολουθούν τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία της περιοχής. Εκπρόσωποι των μεγαλύτερων εθνικών μειονοτήτων στη χώρα – Τούρκοι και Ρομά – ζουν επίσης στην περιοχή. Περίπου το 4,5% των παιδιών που ασχολούνται με την εκπαίδευση στην περιοχή είναι καταγωγής Ρομά, σύμφωνα με τον αυτοπροσδιορισμό των γονέων τους (Στην πραγματικότητα, ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος, αλλά οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, διότι για ηθικούς λόγους η εθνική ταυτότητα υπόκειται στον αυτοπροσδιορισμό). Τα σχολεία της περιοχής ασχολούνται με προγράμματα και έργα που αφορούν στην ενσωμάτωση και κοινωνικοποίηση παιδιών και μαθητών με μειονοτική προέλευση και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το Τμήμα Εκπαίδευσης της Επαρχιακής Διοίκησης υποστηρίζει και συμβάλλει στην υλοποίηση των έργων που υλοποιούν όλα τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία για την προώθηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Μερικά από τα έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι: 1. Το έργο BG051RO001-3.1.03-0001 «Προσόντα παιδαγωγικών ειδικών», συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. ΕΚ του έργου «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» BG051RO001-4.2.05-0001 2. «Ας κάνουμε το σχολείο ελκυστικό για τους νέους» – Σχολή επιβεβαίωσης και προετοιμασίας για τους Ευρωπαϊκούς Ορίζοντες / ΕΠΙΤΥΧΙΑ / συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΚΤ.

Ίδρυμα Διαπολιτισμικής Συνεργασίας (ICCF)

Το Ίδρυμα Διαπολιτισμικής Συνεργασίας (ICCF) είναι ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2003. Δραστηριοποιείται στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε διεθνή και εθνική κλίμακα, υποστηρίζοντας την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να απαντούν πιο κατάλληλα τις ανάγκες των εκπαιδευομένων στον δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Ορισμένοι από τους στόχους του ICCF είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία σχέσεων ανοχής, συμφωνίας, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών · να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας μέσω πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη μετάδοση της γνώσης κλπ. Σε εθνικό επίπεδο η ICCF συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία και πανεπιστήμια), άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δημοτικές αρχές και περιφερειακά τμήματα εκπαίδευσης.

Από την ίδρυσή της, η ICCF έχει αναλάβει πρωτοβουλία και συνεργάζεται με δώδεκα διεθνή προγράμματα, τα οποία υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Socrates και LLP. Ορισμένα από αυτά τα έργα είναι στον τομέα της πολυγλωσσίας και των διαπολιτισμικών προβλημάτων, ενώ άλλα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που σχετίζονται με τα προσόντα των εκπαιδευτικών και την παραγωγή διδακτικού υλικού και πόρων.

Σε εθνικό επίπεδο, η ICCF συνεργάζεται με την τοπική διοίκηση και τις περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές για την υλοποίηση έργων που αφορούν την πολιτισμική και κοινωνική ένταξη των παιδιών και των νέων από τις εθνικές μειονότητες. Από το 2007 ο οργανισμός ήταν ο ιδρυτής και συνεργάτης δραστηριοτήτων στο πλαίσιο τριών έργων στον τομέα αυτό, υλοποιούμενων με την οικονομική υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου για την Εκπαιδευτική Ενσωμάτωση Παιδιών και Φοιτητών από τις Εθνικές Μειονότητες.

PANEPISTIMIO KRITIS (University of Crete)

The University of Crete is a multi-disciplinary, research-oriented public educational institution. Established in 1973, the University now has 17 Departments in 5 Schools (Philosophy, Education, Social Sciences, Sciences & Engineering, and Medicine) as well as a number of affiliated institutions, including the Skinakas Observatory, the Natural History Museum, and the University General Hospital.

Scope of work
Research and research training activities at the University of Crete are organized along the lines of the Divisions within each Department. Research activity varies from curiosity-driven to practice-based projects or working in collaboration with research groups from other institutions. These collaborations mirror the increasingly multi-disciplinary and inter-disciplinary character of both basic and applied research, which is also reflected in the interdisciplinary character of many of the University’s postgraduate studies programmes. Consistent with its research orientation, the University of Crete is the first Greek University to have signed the EU Charter and the Code for the recruitment of researchers, and forms part of the EURAXESS European network for the mobility of researchers. The University fully participates in quality assurance mechanisms and is committed to meeting quality standards both for its academic and administrative structures.

The Department of Preschool Education is one of the 17 Departments of the University of Crete.
It has a two-fold aim: (a) to provide quality teaching and initial training and preparation for its students and (b) to promote educational research and pedagogic applications. The Department holds and runs successfully and generates a great amount of research work in 4 research laboratories: (a) Pedagogical-Educational Research and Applications, (b) Research in Psychology, (c) Research on Drama and Artistic/Aesthetics Education, (d) Music and Psycho-kinetics Education. The Centre specializes in: (a) General Education, Preschool Curricula and Praxis, (b) Education for Special Needs young children, with an emphasis on early intervention programmes. The Department of Preschool Education at the University of Crete cooperates on Research with several universities in the following countries: UK, Canada, Austria, Germany, Belgium, France, the Netherlands, Malta, Spain, Poland, Lithuania, Finland, Canada, the USA and Cyprus.

Fondazione Nazionale Carlo Collodi (FNCC)

Το Fondazione Nazionale Carlo Collodi (FNCC) είναι ένας ιδιωτικός ιταλικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας το 1962. Είναι πολιτιστικό ίδρυμα εθνικού ενδιαφέροντος βάσει των δραστηριοτήτων του από το 1990. Αποστολή του είναι η προώθηση του πολιτισμού των παιδιών στην Ιταλία και παγκοσμίως μέσω του χαρακτήρα του Πινόκιο και των περιπετειών του, που δημιούργησε ο Κάρλο Λορεντζίνι γνωστός και ως Collodi, ο οποίος πήρε το συγγραφικό του όνομα από το μητρικό του χωριό στην Τοσκάνη, όπου πέρασε την παιδική του ηλικία και το FNCC έχει την επίσημη έδρα του. Στο Collodi, η FNCC δημιούργησε, κατέχει και διαχειρίζεται ένα πάρκο τέχνης και αρχιτεκτονικής αφιερωμένο στον Πινόκιο, το οποίο είναι επίσης χώρος για παιδιά και οικογένειές ή σχολεία ώστε να γνωρίσουν ένα άτυπο και μη τυπικό πλαίσιο μάθησης και δραστηριοτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι και οι τέχνες στο έργο του Carlo Collodi οδήγησαν το FNCC επίσης στην έρευνα σχετικά με τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες που έχουν διδαχθεί στους εκπαιδευτικούς και έχουν δοκιμαστεί σε συνεργασία με πολλά σχολεία. Από το 2009, αυτός είναι ο πυρήνας πολλών χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων, τα οποία το FNCC συνεργάστηκε για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει, πρώτα στο πλαίσιο του ΠΠ 2007-2013, το ERASMUS +.

Το FNCC συντονίζει τα έργα CMP: «P.IN.O.K.I.O» για τη συλλογική αφηγηματική δημιουργία και διάδοση τόσο στην τάξη όσο και στο διαδίκτυο για διαπολιτισμική και κοινωνική ένταξη. «ARTinED» για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας και ενός κύκλου κατάρτισης για τους δασκάλους με βάση μια δημιουργική χρήση των τεχνών ως βασικής συνιστώσας των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου. υπήρξε επίσης συνεργάτης στην GMP «ALICE-Learning Adult for Intergenerational Creative Experiences» και στο «ARTES» για τη διάδοση εξαιρετικών έργων στην εκπαίδευση. Επί του παρόντος εκτός από το πρόγραμμα MOV-UP, το FNCC είναι συνεργάτης στο: «ARTinED online» για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που θα παρέχει εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία ARTinED, στο «META» για τις τέχνες ως εργαλείο χωρίς αποκλεισμούς για τα παιδιά μειονοτικής προέλευσης στα δημοτικά σχολεία, στο «T&D Stories» για το θέατρο και την ψηφιακή ιστορία για την κοινωνική ένταξη και την κατάρτιση των μειονεκτούντων ενηλίκων.

ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş.

Η ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş. είναι η εταιρεία διαχείρισης, η οποία παραμένει πίσω από τις σχολές Doğa – μια αλυσίδα σχολών με 104 πανεπιστημιουπόλεις σε όλη την Τουρκία, 2 πανεπιστημιουπόλεις στην Κύπρο και το College Doğa στον Καναδά. Τα σχολεία έχουν συνολικά 7500 μέλη και εκπαιδεύουν 75.000 μαθητές από νηπιαγωγεία μέχρι το τέλος του κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σκοπός των σχολών Doğa είναι να παρέχουν στους μαθητές τις ικανότητες που μπορούν να γίνουν πολυτομεακά, συμμετοχικά, δημιουργικά και ευαίσθητα άτομα του μέλλοντος. Η ενεργός άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και η εκπαίδευση που βασίζεται στην αξία είναι από τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία στοχεύει στην εκπαίδευση των υπεύθυνων πολιτών. Το διδακτικό προσωπικό και η διοίκηση του ιδρύματος συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών εννοιών. Δύο από αυτές τις έννοιες είναι οι πιο σημαντικές για την ανάπτυξη των σπουδαστών και αλληλοσυμπληρώνονται: το NLC (Natural Learning Concept) και το MBA για τους εφήβους (t-MBA).

Το NLC είναι το μοντέλο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των σχολών Doğa στις οποίες η μάθηση εμπνέεται και υποστηρίζεται από την αλληλεπίδραση με τη φύση, η οποία αποτελεί ενεργό στοιχείο του προγράμματος σπουδών. Τα παιδιά που μεγαλώνουν στις μεγάλες πόλεις απομακρύνονται από τη φύση, έτσι το πρόγραμμα σπουδών NLC υποστηρίζει την ευαισθητοποίηση για τις φυσικές διαδικασίες και τους κύκλους ζωής, την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου και της φύσης, την υπεύθυνη χρήση των πόρων. Το NLC εφαρμόζει ενεργά την προσέγγιση της εκμάθησης μέσω του τρόπου προσέγγισης και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της αυτοσυντήρησης και της αυτοπεποίθησης των μαθητών.

Σημαντική πτυχή της ιδέας του προσχολικού και του δημοτικού σχολείου στα σχολεία της Doga είναι η αντίληψη ότι τα χαρούμενα παιδιά είναι καλύτεροι μαθητές. Η προώθηση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική αρχή των σχολείων Doga ως σημαντικό μέσο για την εμπλοκή στην εκπαίδευση και για την προώθηση της ακαδημαϊκής επίδοσης των φοιτητών.

Το πρόγραμμα t-MBA είναι μια άλλη πρωτότυπη εκπαιδευτική ιδέα που δημιουργήθηκε από τα σχολεία Doga για φοιτητές από την 9η έως την 11η τάξη για να βοηθήσει τους μαθητές να εστιάσουν τις σπουδές τους στο μελλοντικό επάγγελμά τους και να παρακολουθήσουν μαθήματα σύμφωνα με το δικό τους σχέδιο σταδιοδρομίας. Το πρόγραμμα t-MBA επικεντρώνεται επίσης στο να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας, να τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν ως κοινωνικά υπεύθυνοι και καλύτερα εξειδικευμένοι νέοι πολίτες, γεγονός που συμβαδίζει με τους στόχους που θέτει το πλαίσιο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2020.

Το NLC και το t-MBA αλληλοσυμπληρώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να είναι πρώτα εξοπλισμένοι με τις δεξιότητες για κριτική σκέψη, αυτοσυντήρηση, αυτοπεποίθηση και προθυμία να μάθουν, και στη συνέχεια αποκτούν επιχειρηματικές δεξιότητες, δημιουργική σκέψη, καθορισμό στόχων, ομαδικότητα και την ενεργό ιδιότητα του πολίτη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμά τους για κοινωνική ευθύνη και ανταλλαγή εμπειριών, τα σχολεία Doga συνεργάζονται με δημόσια σχολεία, περιφερειακές και εθνικές εκπαιδευτικές διευθύνσεις, ΜΚΟ για εκπαίδευση και κοινωνικές εκστρατείες. Για παράδειγμα, η επαρχιακή διεύθυνση για την εθνική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη και τα σχολεία Doga συνεργάζονται για το έργο May All Your Dreams Come True (μακάρι να πραγματοποιηθούν όλα σου τα όνειρα) ώστε να μειώσουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να καταστήσουν την επίσημη εκπαίδευση ελκυστική για τους σπουδαστές από μειονεκτικές περιοχές. Τα σχολεία της Doga συνεργάζονται επίσης με το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογής Παιδιών του δρόμου στο Πανεπιστήμιο Maltepe της Κωνσταντινούπολης.

Πανεπιστήμιο της Μάλτας, Κέντρο Ψυχικής Ανθεκτικότητας και Κοινωνικο-Συναισθηματικής Υγείας

Το Κέντρο Ψυχικής Ανθεκτικότητας και Κοινωνικής και Συναισθηματικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας επιδιώκει να αναπτύξει και να προωθήσει την κοινωνική και συναισθηματική υγεία και ανθεκτικότητα στα παιδιά και τους νέους. Λειτουργεί ως διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο που αξιοποιεί τις διάφορες πτυχές της έρευνας και της εμπειρογνωμοσύνης που παρέχονται από τους διάφορους επιστημονικούς κλάδους του τομέα και διεξάγει εργασίες έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει τις τοπικές και εθνικές ανάγκες συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη γνώση στον διεθνή τομέα . Το Κέντρο επιδιώκει να δημιουργήσει συνεργασίες με τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς ερευνητές και επαγγελματίες για την προώθηση της κοινωνικο-συναισθηματικής υγείας και ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά και τους νέους, οι οποίες συνδέονται με τους ερευνητές και τους θεσμούς της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας. Ήταν ο συντονιστής τριετούς ερευνητικού έργου IRSES της ΕΕ για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στα σχολεία με δύο βρετανικά πανεπιστήμια και δύο πανεπιστήμια στην Αυστραλία (PMHS) και στο παρόν με τον συντονιστή ενός άλλου σχεδίου κοινοτικής χρηματοδότησης LLP Comenius για την ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών ανθεκτικότητας για ευρωπαϊκά σχολεία που περιλαμβάνουν έξι ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (RESCUR). Είναι επίσης συνεργάτης σε ένα άλλο πρόγραμμα LLP Comenius σχετικά με την αντοχή των εκπαιδευτικών (ENTRÉE) και σε μια διεθνή μελέτη για την ευημερία των παιδιών (Children’s World). Το Κέντρο εκδίδει επίσης το Διεθνές Περιοδικό της Συναισθηματικής Εκπαίδευσης, ένα διεθνές, ηλεκτρονικό περιοδικό, με ανοιχτή πρόσβαση.

Panevėžio rajono švietimo centras (PRSC)

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης Panevezys είναι ένας δημόσιος και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από το Συμβούλιο του δήμου Panevezys το 1995 και βρίσκεται στην πόλη Panevezys της Λιθουανίας. Σκοπός του Κέντρου είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων των μελών των σχολικών κοινοτήτων και η προώθηση και διάδοση προοπτικών παιδαγωγικών καινοτομιών. Το κέντρο παρέχει ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε 30 εκπαιδευτικές κοινότητες που βρίσκονται κυρίως στην περιοχή Panevezys.

Το Κέντρο επιδιώκει να αναπτύξει επαγγελματικές ικανότητες από διαφορετικές κοινοτικές ομάδες (νεολαία, μέλη σχολικών κοινοτήτων, ηλικιωμένους) και να προωθήσει τη διάδοση καινοτομιών στην εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες του Κέντρου ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της εθνικής εκπαίδευσης, των σχολικών αναγκών και των ατομικών εκπαιδευομένων »και στο όραμα μιας κοινωνίας δια βίου μάθησης. Το Κέντρο έχει ως κύριο καθήκον του να προσφέρει έγκαιρες εκπαιδεύσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτική άσκηση. Η υπηρεσία ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτών-επαγγελματιών είναι διαθέσιμη τόσο για τους δασκάλους της επαρχίας όσο και για τους διευθυντές σχολείων.

Η ομάδα του Κέντρου προσφέρει ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα μάθησης, αναπτύσσοντας συνεργασία μεταξύ διαφόρων κοινοτικών ομάδων, κυβερνητικών οργανώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και ξένων εταίρων. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, όσον αφορά τα προσόντα, τις επαγγελματικές και πολιτιστικές πτυχές.

Το Κέντρο συμμετέχει συνεχώς σε εθνικά και ξένα προγράμματα και τα μέλη του προσωπικού του διαδίδουν την εμπειρία τους σε διεθνή συνέδρια. Το 2012-2014 το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Panevezys μαζί με τους εταίρους του από την Ισπανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία υλοποίησαν το πρόγραμμα μάθησης Grundtvig ,, Δρόμοι εκπαίδευσης ενηλίκων προς το 2020 «. Η Διεύθυνση Παιδείας της ΕΕ ανακοίνωσε το έργο ως ιστορία επιτυχίας. Ο διευθυντής, Michal Krejza στην επιστολή του προς κάθε χώρα-εταίρο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για καινοτόμα αποτελέσματα και δημιουργική στάση. Στην πλατφόρμα των αποτελεσμάτων του έργου, αυτό αναγνωρίστηκε ως καλό παράδειγμα για διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, υλοποιώντας τα προγράμματα Erasmus +.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης συντονίζει το Πανεπιστήμιο Panevezys της Τρίτης Ηλικίας, καθώς και την περιφέρεια Panevezys για την μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων.