25 Νοεμβρίου 2019

Η «πορεία επίτευξης MOV-UP» ήταν ο τίτλος του διαδοχικού σεμιναρίου για το έργο MOV-UP, που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 25 Νοεμβρίου 2019. Η εκδήλωση καλωσόρισε περισσότερους από 50 διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπρόσωπους της τοπικής εκπαιδευτικής διοίκησης, το Περιφερειακό τμήμα εκπαίδευσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε δραστηριότητες του έργου MOV-UP παρουσίασαν την εμπειρία τους στο κοινό. Τα πιστοποιητικά και οι επιστολές επιβεβαίωσης δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς με τις πιο επιτυχημένες πρακτικές.