Популяризиране в Крит (Гърция)

Популяризиране в Крит (Гърция)

Ноември и декември 2019 г. бяха изпълнени с дейности за популяризиране на MOV-UP, организирани от Департамента за предучилищно образование в Университета на Крит. Три семинара, на които присъстваха повече от 65 участници, се проведоха в университетския кампус „Галос“...
Популяризиране в Крит (Гърция)

Популяризиране в Малта

25 ноември 2019 Каскаден семинар „Образование в ранна детска възраст: Изграждане на устойчива мотивация и ценностна парадигма за живота“ се проведе на 25 ноември 2019 г. в университета в Малта. Събитието бе открито с увод от проф. Кармел Чефай – ръководител на...
Популяризиране в България

Популяризиране в България

25 ноември 2019 „MOV-UP – Траектория на постиженията“ беше заглавието на каскадния семинар по проекта MOV-UP, проведен в София на 25 ноември 2019 г. Събитието беше посетено ит над 50 учители от предучилищния и началния етап на образованието, директори,...
Популяризиране в Италия

Популяризиране в Италия

Домакин на обучение по MOV-UP в Италия беше Istituto comprensivo di Lizzanello в провинция Лече. С поредица от 5 обучителни сесии, проведени през ноември 2019 г., преподавателят Луиджи Буица представи темите за сторителинг, дигитален сторителниг и емоционална...
Популяризиране в Турция

Популяризиране в Турция

26 юни 2019 Популяризирането на MOV-UP в Турция беше осъществено със сесия за професионално развитие на 26 юни 2019 г. в Истанбул. Сесията, проведена в училищния кампус на Училища Дога в Ачибадем (Истанбул), включваше лекции по темите „Развитие на социални и...
Популяризиране в Литва

Популяризиране в Литва

10 юни 2019   Чрез серия от 3 обучителни мероприятия, проведени през първата половина на 2019 г., беше популяризиран проекта MOV-UP в Литва. Преподаватели от предучилищна и начална степен участваха в семинарите, които се проведоха през февруари, април и юни....