17 октомври 2019 г.

Кратка среща на партньорите се проведе ден преди откриването на Международната валоризационна конференция в Истанбул. Бяха уточнени логистични подробности за пленарните сесии и модерирането на семинарите в конферентната програма. Външният оценител направи преглед на продуктите и постиженията на проекта. Партньорите споделиха информация за каскадните семинари и обсъдиха планове за използване на резултатите след приключването на проекта.