Първата международна среща по проекта MOV-UP беше организирана съвместно от Район „Надежда” на СО и Фондация “Междукултурно сътрудничество” в София. Партньорите обсъдиха планираните дейности по проекта и техния график за изпълнение. Те споделиха мнения за възможни трудности и предимства пред изпълнението на проекта.

След партньорската среща експертите проведоха семинар за обучение на учители, по време на който представиха добрите практики, които ще популяризират чрез проекта MOV-UP.

 

Повече за семинара:

https://movup-project.eu/семинари/