25 ноември 2019

Каскаден семинар „Образование в ранна детска възраст: Изграждане на устойчива мотивация и ценностна парадигма за живота“ се проведе на 25 ноември 2019 г. в университета в Малта. Събитието бе открито с увод от проф. Кармел Чефай – ръководител на Центъра за устойчивост и социално-емоционално здраве към университета в Малта. Рейчъл Спитери говори за дейностите по проекта. Проф. Валери Соларс направи презентация на тема „Разрешаване на контексти за обучение в ранните години“, последвана от „MOV-UP в класната практика“, подпомогната от Юнис Бонело и Кристин Танти. Семинарът завърши с част от въпросите и дискусия между участниците и организаторите.