10 юни 2019

 

Чрез серия от 3 обучителни мероприятия, проведени през първата половина на 2019 г., беше популяризиран проекта MOV-UP в Литва. Преподаватели от предучилищна и начална степен участваха в семинарите, които се проведоха през февруари, април и юни.

Между обученията те провеждаха уроци в класната стая. Ръководството за учителите RESCUR: Ранно обучение, преведено на литовски език, беше сред материалите, споделени с учителите.

На заключителния семинар през юни, проведен от експертите по проекта Юргита Вайтекуниене и Рената Янкевисиене, учителите представиха резултатите от учебните дейности с ученици.