11–14 юни 2017 г.

 

Втората среща на партньорите от проекта MOV-UP се проведе в гр. Паневежис (Литва). Партньорите обсъдиха напредъка на проекта и планираха предстоящите национални обучения за учители.

По време на престоя си в града, партньорите имаха възможност да посетят Община Паневежис и да се срещнат с кмета Повилас Жагунис, заместник-кмета Антанас Поциус, директора на общинската администрация Евгениус Лунскис, началника на отдел „Образование, култура и Спорт” Алгирдас Кейстутис Римкус. Гост-делегацията беше представена от Юргита Вайтекуниене, директор и Рената Янкевисиене, заместник-директор на регионалния образователен център.