7ΣΕ στην Κωνσταντινούπολη

7ΣΕ στην Κωνσταντινούπολη

17 Οκτωβρίου 2019 Η συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου Αξιοποίησης MOV-UP στην Κωνσταντινούπολη. Διοργανώθηκαν λεπτομέρειες για τις συνεδριάσεις ολομέλειας του συνεδρίου και την εποπτεία των εργαστηρίων. Μια...
6ΣΕ στη Μάλτα

6ΣΕ στη Μάλτα

11-14 Ιουνίου 2019   Το Κέντρο Ψυχικής Ανθεκτικότητας και Κοινωνικο-Συναισθηματικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας φιλοξένησε την 6η συνάντηση του έργου MOV-UP. Οι εταίροι εξέτασαν τις περιλήψεις που ελήφθησαν ως απάντηση στην πρόσκληση συμμετοχής για συμμετοχή...
5ΣΕ στο Ρέθυμνο

5ΣΕ στο Ρέθυμνο

30 Μαρτίου –  3 Απριλίου 2019 Η 5η συνάντηση έργου φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Η συνάντηση των εταίρων έδωσε την ευκαιρία στους εμπειρογνώμονες του έργου να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν μαθησιακές δραστηριότητες μέσω της διερευνητικής...
4ΣΕ στο Κράνεβο

4ΣΕ στο Κράνεβο

29 Αυγούστου 2018 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων στα πλαίσια του Διεθνούς Μαθήματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στο Kranevo (Βουλγαρία). Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνάντησης, οι εταίροι αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του έργου μέχρι στιγμής,...
3ΣΕ στο Κολόντι

3ΣΕ στο Κολόντι

26-28 Φεβρουαρίου 2018   Τον Φεβρουάριο του 2018, η Fondazione Nazionale Carlo Collody φιλοξένησε την 3η συνάντηση του έργου MOV-UP. Η συνάντηση ήταν σημαντικό ορόσημο πριν από την υποβολή της έκθεσης προόδου για το έργο. Στη Villa Arcangeli που στεγάζει ένα από...
2ΣΕ στο Πανέβεζις

2ΣΕ στο Πανέβεζις

11-14 Ιουνίου 2017 Η 2η συνάντηση του έργου MOV-UP πραγματοποιήθηκε στο Panevėžys (Λιθουανία). Οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο του έργου και σχεδίασαν τις επικείμενες Εθνικές Εκπαιδευτικές Εκπαίδευσεις. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη, οι εταίροι του...