17 Οκτωβρίου 2019

Η συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου Αξιοποίησης MOV-UP στην Κωνσταντινούπολη. Διοργανώθηκαν λεπτομέρειες για τις συνεδριάσεις ολομέλειας του συνεδρίου και την εποπτεία των εργαστηρίων. Μια σύντομη επισκόπηση των αποτελεσμάτων και των επιτευγμάτων του έργου έγινε από τον εξωτερικό αξιολογητή. Οι εταίροι μοιράστηκαν πληροφορίες σχετικά με τα διαδοχικά σεμινάρια και συζήτησαν σχέδια για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μετά το τέλος του έργου.