15-19 Φεβρουαρίου 2017

Η 1η διεθνής συνάντηση έργου MOV-UP φιλοξενήθηκε από κοινού από την Περιφερειακή περιφέρεια «Nadezhda» και το Ίδρυμα Διαπολιτισμικής Συνεργασίας στη Socia (Βουλγαρία). Οι εταίροι συζήτησαν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του έργου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Μοιράστηκαν απόψεις για πιθανές δυσκολίες και πλεονεκτήματα μπροστά από την υλοποίηση του έργου.

Μετά τη συνάντηση εταίρων οι εμπειρογνώμονες πραγματοποίησαν Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών κατά το οποίο παρουσίασαν τις καλές πρακτικές που θα αναβαθμίσουν μέσω του έργου MOV-UP.

 

https://movup-project.eu/seminars/